Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2009

Luth, Calvijn en de Geneefse Psalter

In 2009 wordt het 500e geboortejaar van Johannes Calvijn op verschillende manieren herdacht. Er zijn discussieavonden en er is een boek Calvijn en de Nederlanden gepubliceerd.

Het Erfgoedcemtrum DiEP en het Instituut voor Reformatieonderzoek te Apeldoorn organiseerden in de Grote Kerk te Dordrecht, het centrum van de Calvijnherdenking, de tentoonstelling Calvijn en Wij. Deze expositie werd op donderdag 7 mei geopend in aanwezigheid van koningin Beatrix en duurt tot 31 oktober.

Een onderdeel van deze expositie is gewijd aan het door Calvijn geïnitieerde Geneefse Psalter. De teksten en een groot deel van het beeldmateriaal dat op dit thema betrekking hebben zijn afkomstig van Jan R. Luth.

Bijgaande foto is genomen toen Herman Selderhuis en Jan Luth de koningin uitleg gaven over de in de vitrine geëxposeerde psalmboeken. Zij was geïnteresseerd in de herkomst en het gebruik.

Jan Luth, koningin Beatrix en Herman Selderhuis
Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:07