Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Praktische informatie en inschrijven

NB het onderstaande is niet van toepassing op het PAO-traject GV, zie daarvoor desbetreffende informatie op de website van de PTHU.

Plaats

De cursussen van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het eigen gebouw van de faculteit:
Oude Boteringestraat 38, 9712 GK  Groningen

Aanmelding

Voor elke cursus geldt een uiterlijke aanmelddatum, kijk bij het actuele cursusaanbod voor inschrijvingsdeadlines. Aanmelden kan door middel van het online inschrijfformulier.

Afmelding

Om organisatorische redenen en in verband met de onderstaande annuleringsregeling is het noodzakelijk dat u zich schriftelijk afmeldt wanneer u na aanmelding toch afziet van deelname.

Kosten

  • De kosten van de cursussen zijn per cursus aangegeven.
  • Na ontvangst van een ondertekend formulier, ontvangt u een bevestigingsmail van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
  • Bij de kosten is het studiemateriaal (literatuur) niet inbegrepen.

Annuleringsregeling

  • Wanneer een cursus wegens aan de universiteit toe te rekenen omstandigheden geen doorgang vindt, wordt het cursusgeld inclusief de administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één werkweek voor het begin van de cursus wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,00 administratiekosten.
  • Bij schriftelijke annulering binnen 8 dagen na aanvang van de cursus wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,00 administratiekosten en 25% van het cursusgeld.
  • Indien deelname na 8 dagen na aanvang van de cursus wordt gestopt, wordt er geen restitutie verleend.  

Accreditatie

Al onze postacademische cursussen zijn geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie in het Open Erkend Aanbod. De cursussen op het gebied van Geestelijke Verzorging zijn ook geaccrediteerd door de SKGV.

Vragen

Bij vragen en onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de onderwijsadministratie: studentoffice.rcs@rug.nl.

Laatst gewijzigd:27 juni 2023 08:29