Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Education Bachelor

Wessel Ganzevoort Fonds

Wessel Ganzevoort
Wessel Ganzevoort

Het Wessel Ganzevoort Fonds ondersteunt studenten en medewerkers van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij bij:

 • De aanschaf van boeken
 • Publicaties
 • Organisatie van congressen en sessies op congressen
 • Studiereizen
 • Overige activiteiten m.b.t. onderzoek

Ook onderzoekers en studenten die studie verrichten op het gebied van de geschiedenis van de Groninger faculteit kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Er wordt maximaal 1000 euro toegekend per aanvraag.

Aanvullende criteria

 • Noodzaak van ondersteuning van door het WGF
 • Haalbaarheid
 • Uitstraling van de activiteit

De aanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend:

 • 15 januari
 • 5 september

Belangstellenden worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen die bestaat uit:

 • Korte omschrijving van het project (400 woorden max.)
 • Begroting
 • Na afloop dient een financiële verantwoording te worden overlegd als ook een kort verslag van de activiteit (200 woorden) met foto.

Praktische informatie

Belangstellenden kunnen meer informatie opvragen en aanvragen indienen bij de secretaris, dr. K.E. (Kim) Knibbe.

Wessel Ganzevoort (Gansfort)

Wessel Harmensz. Ganzevoort (Groningen 1419 – Groningen  1489) was een theoloog en vroeg-humanist. Zijn naam wordt verschillend geschreven; thans vaak als Gansfort.

Deze Gansfort was een van de eersten in het Noorden van ons land die een goede kennis bezat van het Hebreeuws. Na op verschillende plaatsen te hebben gestudeerd en onderwezen (Keulen, Parijs, Rome, Bazel en Heidelberg) keerde hij na dertig jaar terug naar zijn geboortegewest. Hier verbleef Gansfort veel in de abdij van Aduard en daarna in het Olde Convent van de Clarissen te Groningen. Gansfort stond onder de invloed van de Moderne Devotie, was een vriend van Thomas a Kempis en geldt als een voorloper van de Reformatie. Op vroege edities van zijn werken werd hij op de titelpagina aangeduid als ‘het geleerde licht van de wereld’ (Lux mundi). Naar hem is de zogeheten Wessel Gansfortprijs genoemd, de tweejaarlijkse cultuurprijs van de provincie Groningen.

Wessel werd geboren in de stad Groningen,  als kind van arme ouders. Zijn ouders waren genoodzaakt hem op negenjarige leeftijd van school te halen. Een rijke weduwe bood toen aan zijn opleiding te betalen. Na in Groningen en Zwolle zijn basisopleiding te hebben gekregen, behaalde hij in 1452 de graad van magister artium in Keulen. Vermoedelijk heeft hij later ook nog elders de doctorstitel in de theologie verworven.

In 1862 werden Gansforts  stoffelijke resten en een epitaaf overgebracht van het Olde Convent in de Rode Weeshuisstraat naar de Martinikerk, beiden in zijn geboortestad. Bij een restauratie in 1962 heeft de befaamde archeoloog Albert van Giffen het graf opgegraven. De grafsteen is uit de vloer gehaald en in de westmuur naast het epitaaf ingemetseld.

Enige literatuur:
 • F. Akkerman, G.C. Huisman, A.J. Vanderjagt, (ed.), Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism (Leiden 1993).
 • F. Akkerman, A.J. Vanderjagt, A.H. van der Laat, (ed.), Northern Humanism in European Context, 1469-1625. From the ‘Adwert Acad emy’ to Ubbo Emmius (Leiden 1999).
Laatst gewijzigd:01 november 2023 12:36