Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwe essayreeks: Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD

Lees deel 1 en abonneer u gratis
08 april 2024
Essayreeks - 1
Download Essay 1

De University of Groningen Business School (UGBS) heeft het eerste essay gepubliceerd in de serie ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. Hiermee wil UGBS informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover.

In ieder essay wordt de ontwikkeling, invoering, toepassing en relevantie van duurzaamheidsverslaggeving benaderd vanuit een ander perspectief. Het eerste nummer geeft een toelichting op de totstandkoming van duurzaamheidsverslaggeving vanuit het perspectief van de wetgever, de overheid.

Auteurs zijn: Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar, Arjan Bouwmeester en Klaas Zwaagman.

Voor wie?

Interessant voor ondernemingen groot en klein die een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen en die daar transparant over willen zijn, voor controllers die met hun collega’s de informatie voor het duurzaamheidsverslag uit de onderneming moeten ophalen, voor accountants en andere externe auditors die het duurzaamheidsverslag moeten beoordelen en van assurance moeten voorzien, voor investeerders, afnemers, financiers, leveranciers, medewerkers die duurzaamheidsvraagstukken laten meewegen in hun beslissingen om zaken te doen, voor niet-gouvernementele en andere maatschappelijke organisaties die de ontwikkelingen op de voet volgen en voor ieder ander die hierin is geïnteresseerd.

Ieder essay begint met tips voor de ondernemer of de lezer van het duurzaamheidsverslag.

essayreeks - deel 1
Download Essay 1


31 maart 2024 | Download Essay 1 | Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD - De wetgever aan het woord

Editie nummer 1 is geschreven door deskundigen op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken en de verslaggeving daarover die elkaar hebben gevonden bij de vakgroep Accounting & Auditing van de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Groningen Business School (UGBS).

Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar, Arjan Bouwmeester en Klaas Zwaagman.Ontdek alle UGBS opleidingen rond duurzaamheids-vraagstukken

  • Executive MBA Sustainable Business Models
  • Masterclass Leiderschap in duurzame transformatie
  • Duurzame Businesstransitie
  • Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting en Assurance
  • Effective Climate Governance Programme
  • PE-cursus Duurzaamheid
  • Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Laatst gewijzigd:21 mei 2024 17:00

Meer nieuws