Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vijf RUG-onderzoekers benoemd bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

20 februari 2023

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft dit jaar Sjoerd Beugelsdijk, Lisa Herzog, Jeroen de Ridder, Moniek Tromp en Helga de Valk benoemd als nieuwe leden.

Sjoerd Beugelsdijk

Prof. dr. Sjoerd Beugelsdijk is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In zijn multidisciplinaire onderzoek houdt hij zich bezig met economische globalisering en culturele overeenkomsten en verschillen. Zijn veel geciteerde onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de economie en de sociologie. In 2019 was hij medeverantwoordelijk voor het rapport over nationale identiteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2021 schreef hij het populair wetenschappelijke boek De Verdeelde Nederlanden over de polarisatie van Nederland.

Lisa Herzog

Prof. dr. Lisa Herzog is hoogleraar politieke filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte sinds 2019; sinds 2021 is zij directeur van het Centrum voor Filosofie, Politiek en Economie en vanaf januari 2023 decaan van de Faculteit Wijsbegeerte. Herzog heeft gepubliceerd over de filosofische dimensies van markten (zowel historisch als systemisch), liberalisme en sociale rechtvaardigheid, ethiek in organisaties en de toekomst van werk. De huidige focus van haar werk is democratie op de werkplek, beroepsethiek en de rol van kennis in democratieën.

Jeroen de Ridder

Prof. dr. Jeroen de Ridder is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. De Ridder richt zich op vraagstukken in de sociale epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie. Momenteel ligt het accent vooral op collectieve epistemologie en politieke epistemologie: kunnen groepen overtuigingen en kennis hebben, bestaan er collectieve intellectuele deugden, wat bepaalt de epistemische prestaties van groepen, hoe vormen mensen hun politieke overtuigingen, hoe houden ze die in stand en hoe redeneren ze daarover? De Ridder past deze vragen ook toe in het denken over de epistemische kwaliteiten van de liberale democratie.

Moniek Tromp

Prof. dr. Moniek Tromp is hoogleraar materiaalchemie aan de Faculty of Science and Engineering. Ook is zij de huidige voorzitter van het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM), waar zij vanaf 1 januari 2023 wetenschappelijk directeur is. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en toepassing van karakteriseringstechnieken in onderzoek naar duurzame materialen, met name bij interacties tussen substraten en katalysatoren. Ze ontwikkelde daarvoor een eigen spectrometer, die ze nog steeds verder verfijnt. Met haar onderzoeksgroep werkt Tromp aan de accu van de toekomst.

Helga de Valk

Prof. dr. Helga de Valk is honorair hoogleraar migratie en de levensloop aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en directeur van het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). Zij maakt deel uit van de groep Migratie en migranten bij het NIDI en leidt een onderzoeksgroep rond haar ERC-project MYMOVE. Haar onderzoek richt zich op migratie- en integratievraagstukken, de transitie naar volwassenheid van migrantenjongeren, verbintenis en gezinsvorming, de tweede generatie, segregatie en Europese mobiliteit.

Laatst gewijzigd:08 januari 2024 09:54

Meer nieuws

 • 19 april 2024

  Nieuwe scriptieprijs voor masterstudenten Economie en Bedrijfskunde

  Hoe kunnen we economie en bedrijfskunde studenten prikkelen om in hun masterscriptie aandacht te besteden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen? De 14 Nederlandse faculteiten economie en bedrijfskunde, verenigd in het Decanenberaad Economie...

 • 18 april 2024

  Ward Romeijnders appointed as Professor of Optimization under Uncertainty

  The Faculty of Economics and Business is pleased to announce that Ward Romeijnders has been appointed as Professor of Optimization under Uncertainty. The chair is situated within the Department of Operations.

 • 16 april 2024

  Investeerders zien regio als risico

  Investeringen in vastgoed blijken een belangrijke verklaring voor de kloof tussen grote steden en de regio, stelt Michiel Daams, universitair docent Economische Geografie van de Vastgoedmarkt. Hij deed onderzoek naar investeringen in het Verenigd...