Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie voor onderwijsonderzoek RUG

04 april 2017

Twee teams van RUG-onderzoekers ontvangen een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor ‘Samenhangende onderzoeksprojecten’. Met dit financieringsinstrument wil de NRO diepgang en samenhang in het onderzoek van in totaal vijf Nederlandse onderzoeksteams mogelijk maken. Het betreft projecten van grote omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken. De voorstellen hebben een looptijd van vier tot vijf jaar en de omvang van de subsidie kan per project oplopen tot € 600,000. De Groningse teams staan onder leiding van prof. dr. Roel Bosker en prof. dr. Alexander Minnaert.

Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs: feitelijke en gepercipieerde keuzemogelijkheden en acceptabele alternatieven in kaart gebracht

Onder leiding van prof. dr. Roel Bosker

Gedurende hun schoolloopbaan in vmbo/havo/vwo moeten leerlingen kiezen tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Schoolbeleid en schoolcultuur kunnen de keuzemogelijkheden van leerlingen inperken en zo hun keuzes beïnvloeden. In dit project wordt onderzocht of gekozen schoolloopbanen verklaard kunnen worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school.

Differentiatie binnenstebuiten: een onderzoek naar differentiatie op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen

Onder leiding van prof. dr. Alexander Minnaert

De toenemende heterogeniteit in reguliere klassen maakt differentiatie een belangrijk thema. De taak van de leraar is om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling op het gebied van vaardigheden, motivatie en gedrag. De onderzoekers introduceren een theoretisch model waarin de Self-determination theory en de Planned behavior theory worden samengebracht in een overkoepelend kader.

Meer informatie

Website NRO

Laatst gewijzigd:06 april 2017 15:56
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...