Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie voor onderwijsonderzoek RUG

04 april 2017

Twee teams van RUG-onderzoekers ontvangen een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor ‘Samenhangende onderzoeksprojecten’. Met dit financieringsinstrument wil de NRO diepgang en samenhang in het onderzoek van in totaal vijf Nederlandse onderzoeksteams mogelijk maken. Het betreft projecten van grote omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken. De voorstellen hebben een looptijd van vier tot vijf jaar en de omvang van de subsidie kan per project oplopen tot € 600,000. De Groningse teams staan onder leiding van prof. dr. Roel Bosker en prof. dr. Alexander Minnaert.

Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs: feitelijke en gepercipieerde keuzemogelijkheden en acceptabele alternatieven in kaart gebracht

Onder leiding van prof. dr. Roel Bosker

Gedurende hun schoolloopbaan in vmbo/havo/vwo moeten leerlingen kiezen tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Schoolbeleid en schoolcultuur kunnen de keuzemogelijkheden van leerlingen inperken en zo hun keuzes beïnvloeden. In dit project wordt onderzocht of gekozen schoolloopbanen verklaard kunnen worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school.

Differentiatie binnenstebuiten: een onderzoek naar differentiatie op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen

Onder leiding van prof. dr. Alexander Minnaert

De toenemende heterogeniteit in reguliere klassen maakt differentiatie een belangrijk thema. De taak van de leraar is om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling op het gebied van vaardigheden, motivatie en gedrag. De onderzoekers introduceren een theoretisch model waarin de Self-determination theory en de Planned behavior theory worden samengebracht in een overkoepelend kader.

Meer informatie

Website NRO

Laatst gewijzigd:06 april 2017 15:56
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...