Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Raad van toezicht benoemt voltallige college van bestuur Rijksuniversiteit Groningen voor een nieuwe termijn

23 september 2014

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten het voltallige College van Bestuur van de universiteit per 1 oktober 2014 te benoemen voor een nieuwe termijn. Collegevoorzitter prof. dr. Sibrand Poppema is benoemd tot 1 oktober 2018, Rector Magnificus prof. dr. Elmer Sterken tot 1 maart 2019 en vice-voorzitter drs. Jan de Jeu tot 1 januari 2020.

‘De Raad van Toezicht kiest hiermee voor stabiliteit en continuïteit van het bestuur van de universiteit.’, zegt mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht. ‘Dit College van Bestuur heeft in de afgelopen jaren een ambitieus programma uitgevoerd. Het Strategisch Plan is zo goed als gerealiseerd, op alle fronten is een stijging van de positie en de prestatie van de universiteit te zien, ook internationaal. Het College van Bestuur geeft goed leiding en de RUG staat bekend als een uitstekende werkgever.’

Het College van Bestuur (vlnr): prof. dr. Elmer Sterken (rector magnificus), drs. Jan de Jeu (vice voorzitter), prof. dr. Sibrand Poppema (voorzitter)
Het College van Bestuur (vlnr): prof. dr. Elmer Sterken (rector magnificus), drs. Jan de Jeu (vice voorzitter), prof. dr. Sibrand Poppema (voorzitter)

Grote uitdagingen

Joustra vervolgt: ‘Gezien de grote uitdagingen en ontwikkelingen waar de RUG de komende jaren mee te maken krijgt, is het uitermate belangrijk om te kunnen bouwen op dit stevige bestuurlijk fundament. Het College van Bestuur heeft in de afgelopen jaren bewezen dat ze bestuurlijk hun mannetje staan en dat ze elkaar goed aanvullen. Het is een uitstekend team. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de universiteit ook de komende jaren verder brengen in de ambities die de universiteit heeft. Alhoewel Sibrand Poppema en Jan de Jeu nog niet aan het eind van hun termijn waren, heeft de raad van toezicht daarom besloten hen samen met de Rector Magnificus te herbenoemen voor een nieuwe termijn.’

Collegevoorzitter Sibrand Poppema reageert verheugd op het besluit van de Raad van Toezicht: ‘Ik ben blij met het vertrouwen dat de raad van toezicht in ons stelt en dat we verder vorm kunnen geven aan onze plannen en ambities.’

Nieuw strategisch plan 2015-2020

De RUG zal het komende jaar (2015) een nieuw strategisch plan voor de periode 2015 – 2020 opstellen en vaststellen. In dit strategisch plan wordt voortgebouwd op wat reeds is bereikt via het strategisch plan 2010 – 2015, via het onderwijs innovatieplan en via de prestatieafspraken en het profileringsdocument. In de komende jaren zal de bestendiging en uitbouw van de nieuwe koers in de interne kwaliteitszorg veel aandacht vragen van het bestuur. Tevens moeten de nieuwe uitdagingen in het onderzoek, onder andere met het oog op de maatschappelijke omgeving en Horizon 2020 (EU), worden beantwoord. In het strategisch plan 2015 – 2020 zal de uitbouw van de RUG als internationale universiteit zich verder ontplooien en zal de verbinding met het noorden verder worden versterkt.

Nieuwbouw en renovatie

Ook in de bedrijfsvoering staat de universiteit voor grote uitdagingen. Voorbeelden zijn de grote bouwprojecten (Energy Academy Europe, Nijenborgh 4, herhuisvesting Faculteit Rechtsgeleerdheid, renovatie Harmoniecomplex), de consolidatie van de in 2015 uit te voeren reorganisatie van de Financieel Economische Functie en de heroriëntatie van het Facilitair Bedrijf.
Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...