Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

BBMRI-NL2.0 krijgt €9,8 miljoen

in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten
02 juli 2014
BBMRI fonds
BBMRI fonds

BBMRI-NL2.0: bouwen aan de Nederlandse biobank

Dinsdag 1 juli ontving BBMRI-NL2.0 €9,8M in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Het is daarmee een van de in totaal zes onderzoeksfaciliteiten die geld ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Staatssecretaris Sander Dekker van OCW en NWO-directeur Jos Engelen reikten tijdens een ceremonie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de cheque uit.

BBMRI-NL2.0 is het samenwerkingsverband van BBMRI-NL, waarbij ruim 200 Nederlandse biobanken zijn aangesloten, met de European Population Imaging Infrastructure (EPI2) en het Translational Research IT-project van het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM-TraIT). BBMRI-NL2.0 streeft ernaar om alle voor biomedisch onderzoek belangrijke informatie – of het nu gaat om lichaamsmaterialen, vragenlijsten of beeldmateriaal—op een uniforme manier op te slaan, zodat het optimaal bruikbaar is voor zowel het onderzoek naar oorzaken van ziekte, als voor zogenaamd translationeel onderzoek – de vertaalslag van kennis over de oorzaak van een ziekte naar een behandelmethode of medicatie.

Professor Cisca Wijmenga, directeur van BBMRI-NL2.0, benadrukt het belang van het samenbrengen van verschillende soorten informatie: “Door de integratie van klinisch, genetisch en moleculair materiaal kunnen ziekten veel eerder worden opgespoord of zelfs voorspeld—en dus beter behandeld. Dat zal op korte termijn van groot belang zijn, ook voor ziekten als hart- en vaatziekten en kanker die nu nog vaak dodelijk verlopen omdat ze te laat worden ontdekt om er nog iets aan te doen.”

Die vooruitgang is voor een groot deel te danken aan de voortschrijdende technologie, die steeds nauwkeuriger (genetische) analyses mogelijk maakt, bv Genome Wide Association Studies, waarbij het complete genoom van een individu wordt ontrafeld en bestudeerd. Het is daarbij van belang om zowel gezonde als zieke mensen te onderzoeken; het zijn juist vaak de verschillen tussen beide groepen die aanwijzingen geven voor het ontstaan van een ziekte. Om tot een betrouwbaar beeld te komen, zijn veel materialen nodig: klinisch materiaal, zoals bloed en weefsel, maar ook genetisch materiaal (DNA) en moleculair materiaal en beeldmateriaal (bv breinscans). Daarnaast is het bij de opsporing van de oorzaken van ziekten van belang om veel data te verzamelen over bijvoorbeeld leefstijl en omgeving (bv roken, alcoholgebruik).

Dat integratie en harmonisatie werkt blijkt bijvoorbeeld uit het eerder deze week verschenen artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Genetics, dat beschrijft hoe dankzij het BBMRI-NL project ‘Het Genoom van Nederland’ beter in kaart kan worden gebracht welke invloed minder voorkomende genetische varianten kunnen hebben op het ontstaan van ziekten.

In Nederland zijn er vele honderden biobanken, te vinden in ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC’s), waarin materialen en data liggen opgeslagen. BBMRI-NL2.0 verzamelt en verrijkt al deze basismaterialen die nodig zijn voor biomedisch onderzoek.

De integratie van alle materialen en data staat of valt met een goede data-infrastructuur, die de data voor onderzoekers ontsluit. BBMRI-NL2.0 bouwt die infrastructuur volgens het FAIR-principe: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar).

Ziekten en aandoeningen ontstaan soms door een genetische aanleg, soms door omgevings- en leefstijlfactoren (zoals roken); en vaak door een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren. Met name in de laatste jaren wordt er veel vooruitgang geboekt in het onderzoek dat probeert duidelijkheid te scheppen in de oorzaken van veelvoorkomende aandoeningen zoals bijvoorbeeld kanker, diabetes en hart- en vaatziekten; maar ook bijvoorbeeld naar oorzaken waarom sommige mensen veel ouder worden dan anderen. Nederland loopt in dit onderzoek vooraan en kan met deze subsidie haar voortrekkersrol blijven vervullen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over BBMRI-Nl

Biobanks and Biomolecular Research Infrastructure – The Netherlands (BBMRI-NL) is de Nederlandse vertegenwoordiger van het Europese BBMRI-ERIC. De organisatie, waarin alle Nederlandse Universitaire Medische Centra zitting nemen, plus NKI-AvL, UvA, UU, RIVM, Parelsnoer Instituut en WUR. BBMRI-NL streeft ernaar om bestaande biobanken in Nederland met elkaar te verbinden en de beschikbare materialen beter bruikbaar te maken voor samenwerking, ofwel door de manier van verzamelen, opslaan en ontsluiten beter op elkaar af te stemmen (harmoniseren), ofwel door de bestaande materialen aan te vullen met extra informatie of bewerkingen (verrijking). Daarnaast wil BBMRI-NL standaarden ontwikkelen voor patiëntparticipatie, is het betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen voor onderzoekers en Medisch Ethische Tuchtcommissies en probeert het bij het grote publiek biobanken en biomedisch onderzoek onder de aandacht te brengen (zie biobanken.nl).

BBMRI-NL staat sinds 2010 op de Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Over EPI2

De European Population Imaging Infrastructure werd in 2011 opgezet door de Nederlandse Fenderatie van Universitaire Medische Centra (NFU), het Netherlands NeuroImaging Network (3N) en het Netherlands eScience Center (NLeSc). De infrastructuur staat sinds 2012 op de Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Het doel van EPI2 is “een Nederlandse infrastructuur ontwikkelen voor het op eenduidige wijze en op grote schaal verzamelen en analyseren van medisch beeldmateriaal in gecontroleerde populatiecohorten, met vrije toegankelijkheid voor alle gebruikers”. De infrastructuur is ontwikkeld voor gezonde populatiecohorten, maar kan ook voor patiëntencohorten worden ingezet. EPI2 streeft ernaar beeldmateriaal van hoge kwaliteit te gebruiken voor het voorspellen van normale ontwikkelingspatronen en het doorgronden van de etiologie en pathofysiologie van ziekten, voor het uitvoeren van preklinische diagnoses, het identificeren van personen die meer risico lopen een ziekte te krijgen, en het ontwikkelen van strategieën om die ziekten te voorkomen.

Over CTMM-TraIT

Het CTMM Translational Research IT-project loopt sinds oktober 2011. Doel is een bestendige IT-infrastructuur te bouwen voor de verzameling, opslag, analyse, archivering en het veiligstellen van de data uit Nederlandse onderzoeksprojecten. CTMM-TraIT maakt daarvoor gebruik van bestaande IT-oplossingen, die zich in de praktijk al bewezen heeft, om zo een impuls te geven aan het translationele onderzoek. CTMM-TraIT heeft inmiddels dertig partners, waaronder de Nederlandse UMC’s, PSI, DTL (Dutch Techcentre for the Life sciences), NleSc en fondsen zoals de Hartstichting en het KWF.

CTMM-TraIT ontwikkelde in de afgelopen jaren de TraIT OpenClinica dienst, het volledig doorzoekbare, centrale onderzoeksbeeldenarchief BMIA (Biomedical Archive Archival and Retrieval), een geïntegreerd data-warenhuis en de implementatie van de eerste BBMRI-NL biobankcatalogus.

Read more about BBMRI-NL2.0 here See video here (in English)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot Heesakker-Heintz, 06-48409156, m.heesakker@bbmri.nl

Laatst gewijzigd:07 juli 2014 14:47
printView this page in: English

Meer nieuws