Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG begint 'universitaire pabo' in samenwerking met drie hogescholen

12 januari 2010

De Rijksuniversiteit Groningen start in september 2010 met een Academische opleiding leraar basisonderwijs. Aan deze opleiding werken drie noordelijke pabo’s mee; die van de Hanzehogeschool Groningen, de NHL Hogeschool en de Groningse vestiging van Stenden hogeschool. De vier partijen willen hiermee een kwaliteitsimpuls geven aan het basisonderwijs in Noord-Nederland.

Het programma van de 'universitaire pabo' biedt plaats aan een beperkt aantal studenten. In 2010 kunnen 60 studenten starten met de opleiding. Zij volgen een geïntegreerd programma van vier jaar, waarna ze twee bachelordiploma’s krijgen: een diploma Lerarenopleiding Basisonderwijs en een universitair diploma Pedagogische wetenschappen, specialisatie onderwijskunde. Vanaf maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Vanwege de selectie moet dat vóór 15 mei.

Pittige studie

Anders dan de 'gewone' pabo zal de academische pabo niet toegankelijk zijn voor havo-leerlingen. Het programma is alleen bedoeld voor studenten met een vwo-diploma. De verwachting is dat het een behoorlijk zware studie wordt. Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren aan de RUG: "Als student volg je het hele curriculum van de pabo, gecombineerd met een belangrijk deel van de opleiding onderwijskunde. Vanaf het begin lopen studenten stage op de basisschool, en in het vierde jaar wordt deze stage gecombineerd met het schrijven van de bachelorscriptie." Na vier jaar wordt de studie afgerond met een universitair diploma pedagogische wetenschappen en een pabodiploma.

Eigen gezicht

De interesse voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs is groot. In Utrecht ging in september 2008 een vergelijkbare opleiding van start en ook andere universiteiten volgden in rap tempo. Toch zal de RUG zich duidelijk onderscheiden van de andere universitaire pabo’s. Zo werkt de RUG niet samen met één, maar met verschillende Pedagogische Academies in Noord-Nederland. De studenten volgen zoveel mogelijk als één groep onderwijs, zowel voor de universitaire als de pabovakken.

Aandacht voor samenhang

Van der Werf: "We willen graag dat studenten zich echt betrokken voelen bij de opleiding en bij elkaar. Betrokkenheid, ambitie en inzet zijn voorwaarden om de studie goed te kunnen afronden. We zullen veel aandacht besteden aan de samenhang tussen de universitaire vakken, de pabovakken en de stage. Dus niet zomaar wat vakken bij elkaar rapen, maar een gedegen opleiding creëren met een goed curriculum, een haalbaar rooster en een helder examenreglement." Vandaar ook dat het huidige academisch jaar 2009-2010 dient als voorbereidingsjaar, waarin dit alles goed wordt geregeld. "We kunnen wel in alles de eerste willen zijn, maar wij zijn liever de beste", aldus Van der Werf.

Sterkere basis

De kwaliteit van het primair onderwijs is al langere tijd een bron van zorg. Zeker het onderwijs in het noorden van het land komt er in rapporten van de onderwijsinspectie niet al te best vanaf. Van der Werf: "Als universiteit hebben we een verantwoordelijkheid naar de regio. Door vakken van de lerarenopleiding te combineren met academische scholing krijgen toekomstige docenten een sterkere basis. Ze leren niet alleen hoe ze goed les kunnen geven, maar ze verwerven ook theoretische en empirische kennis over ontwikkeling en leerprocessen, opvoeding en onderwijs. Ze leren ook zelf onderzoek te doen. En ze verwerven een zekere kritische houding, ook niet onbelangrijk."

Noot voor de pers

- Contact: mw. prof.dr. M.P.C. van der Werf, tel. (050) 363 66 57, e-mail: m.p.c.van.der.werf@rug.nl
- Actuele informatie over de opleiding en aanmelding: www.rug.nl/aolb

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws