Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Boekpresentatie: De Groninger cultuurschat, Kerken van 1000 tot 1800

onder redactie van Justin Kroesen en Regnerus Steensma
19 november 2008
boekomslag

Over de oude kerken in de provincie Groningen is al veel geschreven en gepubliceerd. Verschillende boeken bieden kwantitatieve inventarisaties van allerlei gegevens.
Wat echter nog ontbreekt, is een antwoord op de kwalitatieve vraag wat de hoogtepunten van het Groninger kerkelijk cultuurgoed zijn.

Kroesen, Steensma en overige auteurs geven in de uitgave De Groninger cultuurschat - Kerken van 1000 tot 1800 antwoord op deze vraag en scheppen daarmee een canon van het Groninger kerkelijk cultuurgoed.
Zij beschrijven de belangrijkste onderwerpen en aspecten daarvan, en laten een veelvoud aan prachtige foto's de rest doen.

Justin E.A. Kroesen en Regnerus Steensma zijn de aangewezen personen om uitspraken te kunnen doen over de kunsthistorische waarde van het kerkelijk cultuurgoed in de provincie Groningen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Zij stelden de relevante onderwerpen vast en selecteerden hiervoor een keur aan deskundige auteurs. Alle auteurs hebben hun eigen hoofdstuk met passie voor hun onderwerp geschreven.  

De samenstellers voeren al jaren de redactie van en schrijven voor het kwartaalschrift Groninger kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken. Een hoogtepunt in hun samenwerking was het boek The interior of the Medieval Village Church / Het middeleeuwse dorpskerkinterieur .  

Zaterdag 22 november a.s. wordt het eerste exemplaar aan Henk van Os aangeboden.

Tijd:      10.30 uur  

Plaats:  Der Aa-kerk

Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:07

Meer nieuws