Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Karel van Mander-prijs voor Justin Kroesen en Regnerus Steensma

11 november 2008
Boekomslag

Justin Kroesen en Regnerus Steensma hebben de Karel van Mander-prijs 2008 van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici ontvangen. Kroesen en Steensma, docent en oud-docent aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, krijgen de prijs voor hun boek Het Middeleeuwse dorpskerkinterieur (Leuven etc., 2004). De publicatie werd gekozen uit een longlist van ruim 50 titels op het gebied van middeleeuwse kunst en kunstnijverheid, geschreven tussen 2002 en 2007.

Steensma en Kroesen onderzochten en fotografeerden tussen 1998 en 2004 de interieurs van circa 1000 dorpskerken in geheel Europa. De jury beschrijft hun boek als “een groots opgezet bronnenonderzoek, met in de hoofdrollen de vrijwel onbekende middeleeuwse dorpskerkjes van Zweden tot Toscane. Als liturgiehistorici wisten Steensma en Kroesen met het verzamelde materiaal de functie en betekenis te achterhalen, ontwikkeling van thema’s en lokaal gebruik te vinden, mode en religie te scheiden, geloof en afgoderij te onderkennen, verder archiefonderzoek te doen en verbanden te leggen.” Volgens de jury zal de komende generatie wetenschappers veelvuldig dit boek met zijn vernieuwend onderzoeksprofiel als beginpunt voor eigen onderzoek ter hand nemen en de methodische aanpak ervan op waarde schatten.  

De Karel van Mander-prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) aan een auteur van een waardevolle wetenschappelijke kunsthistorische publicatie. De laureaten ontvingen een bedrag van duizend euro en ieder een trofee, ontworpen door Manita Kieft. Het volledige juryrapport is te lezen op de website van de VNK: www.kunsthistorici.nl. De prijs is op 7 november j.l. in Gouda uitgereikt.

Meer informatie:

Justin Kroesen, tel. 050 – 363 45 87, website

Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:07

Meer nieuws