Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenFilosofie
Header image Filosofie

Filosofie

Research

Het onderzoek aan de Faculteit Wijsbegeerte wordt gedaan binnen het Groningen Research Institute for Philosophy (GRIPh). Binnen drie onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan op een breed palet aan filosofische subdisciplines. Onderzoek komt in vrijwel alle cursussen van het curriculum aan bod. Niet alleen vormt het filosofisch onderzoek van de docent vaak een belangrijk onderdeel van de collegestof, ook leer je zelf onder begeleiding filosofisch onderzoek te doen.

De onderzoekgroep Theoretische Filosofie combineert typisch filosofisch onderzoek – conceptuele analyse en explicatie– met de methoden van de empirische en formele wetenschappen. Het onderzoek binnen de groep beweegt zich op de volgende gebieden: epistemologie, wetenschapsfilosofie, logica, argumentatietheorie en philosophy of mind.
Het onderzoek van de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Filosofie omvat een grote verscheidenheid aan onderwerpen variërend van Plato tot Ricoeur. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: laatmiddeleeuwse en vroeg moderne epistemologie, taal en filosofie in het humanisme van de Renaissance, het Duits Idealisme en haar transformaties.
Bij de onderzoeksgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie ligt de focus primair op de betekenis en waarde van vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid. Het onderzoek in de groep omvat meta-ethiek (inclusief morele psychologie), normatieve ethiek, en politieke filosofie. Daarnaast richt de groep zich op de thema’s kennis, macht en moraal en zij hanteert daarbij een breed scala aan filosofische benaderingswijzen, van conceptuele en historisch-kritische tot constructivistische en etnografische. Daarbij staat een voortdurende oriëntatie op de resultaten van sociaalwetenschappelijk en geesteswetenschappelijk onderzoek centraal.

 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Marco Gomboso

  Each professor is devoted to every discussion

  In August 2015, I came to Groningen from Buenos Aires to start a Master in Philosophy at the UG. One of the things I appreciate most here is the fact that each professor is devoted to every discussion with true interest, putting their minds and passion in relation to authentic philosophical enquiry.

  The philosophical interests I have may differ a lot from the ones my fellow students have. This is not a problem: Groningen philosophy students are given freedom and are encouraged to follow their own interests, teachers offer advice and flexibility. You may start doing courses that will broaden your knowledge about certain areas or authors, and then focus in what your intellectual appetite is calling for.

  It is likely that you will meet people with similar interests very soon in Groningen, even if they study at a different Faculty. The city functions as an exchange field of information, connections, friendship and ideas: because of its medium size and its high amount of students you will receive a lot of unexpected interesting stimulus, not necessarily in relation to your academic background, which may inspire you.

  Even though you can speak English thanks to the fact that almost every Dutch person knows it very well as a second language, it’s worthwhile to pay some attention to the Dutch language. It has beautiful words that you may fall in love with. ‘Wijsbegeerte’ (a traditional way of saying Philosophy in Dutch), which can be translated, just like Philosophy, as “desire for wisdom”.

  Sluiten
  – Marco Gomboso
 • Testimonial van Anna Herngreen

  In het beleidsadvies heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn studie filosofie heb kunnen oefenen

  Na mijn bachelor sociologie heb ik de switch gemaakt naar filosofie en ben ik afgestudeerd op het Groningse aardbevingendossier. Rond mijn afstuderen werd mij via via een vacature onder de neus geschoven en had ik vrijwel direct een baan – binnen twee maanden zat ik in Den Haag achter een bureau. In het beleidsadvies en procesmanagement heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn filosofiestudie heb kunnen oefenen: kwesties kritisch ontrafelen, analyseren en weer in elkaar puzzelen.

  Sluiten
  – Anna Herngreen
 • Testimonial van Lisa Smit

  Ik houd me bezig met grote maatschappelijke thema's

  Na mijn stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken solliciteerde ik voor het Rijkstraineeprogramma. Sindsdien werk ik bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar ik me nu vooral richt op internationaal armoedebeleid. Als ambtenaar stel ik kritische vragen en houd ik me bezig met rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.

  In het dagelijks werk overleg ik vaak met collega's en ben ik op werkbezoek bij maatschappelijke organisaties. Verder schrijf ik veel: dat kan bijvoorbeeld een beleidsadvies aan de staatssecretaris of minister zijn. 

  Het verbaast me nog steeds hoeveel bewegingsruimte je hebt als ambtenaar. Ook als beleid eenmaal ontwikkeld is, is het belangrijk om in de uitvoering kritisch te blijven en iedere keuze goed te kunnen beargumenteren. Verder houd ik me bezig met grote maatschappelijke thema's, zoals radicalisering, laaggeletterdheid en armoede. Dat vind ik het leukst aan mijn werk. Werken bij de Rijksoverheid raad ik filosofen van harte aan!

  Sluiten
  – Lisa Smit
 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Gili Yaron

  They managed to make even the most abstract philosophical material come to life with their enthusiasm

  One of the things I liked best about studying philosophy in Groningen is the lively faculty culture. During my years at the Faculty I made dear friends, took part in many different student activities, and learned a lot about organization, logistics and management by participating in several committees. I remember fondly the many easy conversations with lecturers and researchers who were always approachable and interested.

  I feel I learned most from our detailed discussions of my questions and papers, and they managed to make even the most abstract philosophical material come to life with their enthusiasm.

  In particular the Ethics, Social and Political Philosophy department’s focus on the relevance of philosophy to every day practice (and vice versa) strongly appealed to me. I already gained access to a broad theoretical landscape during my studies, but having gained this department’s skill of questioning and critiquing seemingly evident and mundane aspects of everyday life is most valuable to my current research.

  After my studies and graduation in Groningen (Master thesis Philosophy 2009, cum laude) and having spent one more year teaching at the same Faculty of Philosophy, I went to the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences of Maastricht University to work on my dissertation. My research project ‘Facing one’s Loss of Face’, part of Dr. Jenny Slatman’s NWO - funded (VIDI) research program ‘Bodily Integrity in Blemished Bodies’, deals with identity and bodily experience in facially disfigured people.

  Sluiten
  – Gili Yaron
 • Testimonial van Marco Gomboso

  Each professor is devoted to every discussion

  In August 2015, I came to Groningen from Buenos Aires to start a Master in Philosophy at the UG. One of the things I appreciate most here is the fact that each professor is devoted to every discussion with true interest, putting their minds and passion in relation to authentic philosophical enquiry.

  The philosophical interests I have may differ a lot from the ones my fellow students have. This is not a problem: Groningen philosophy students are given freedom and are encouraged to follow their own interests, teachers offer advice and flexibility. You may start doing courses that will broaden your knowledge about certain areas or authors, and then focus in what your intellectual appetite is calling for.

  It is likely that you will meet people with similar interests very soon in Groningen, even if they study at a different Faculty. The city functions as an exchange field of information, connections, friendship and ideas: because of its medium size and its high amount of students you will receive a lot of unexpected interesting stimulus, not necessarily in relation to your academic background, which may inspire you.

  Even though you can speak English thanks to the fact that almost every Dutch person knows it very well as a second language, it’s worthwhile to pay some attention to the Dutch language. It has beautiful words that you may fall in love with. ‘Wijsbegeerte’ (a traditional way of saying Philosophy in Dutch), which can be translated, just like Philosophy, as “desire for wisdom”.

  Sluiten
  – Marco Gomboso
 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Marco Gomboso

  Each professor is devoted to every discussion

  In August 2015, I came to Groningen from Buenos Aires to start a Master in Philosophy at the UG. One of the things I appreciate most here is the fact that each professor is devoted to every discussion with true interest, putting their minds and passion in relation to authentic philosophical enquiry.

  The philosophical interests I have may differ a lot from the ones my fellow students have. This is not a problem: Groningen philosophy students are given freedom and are encouraged to follow their own interests, teachers offer advice and flexibility. You may start doing courses that will broaden your knowledge about certain areas or authors, and then focus in what your intellectual appetite is calling for.

  It is likely that you will meet people with similar interests very soon in Groningen, even if they study at a different Faculty. The city functions as an exchange field of information, connections, friendship and ideas: because of its medium size and its high amount of students you will receive a lot of unexpected interesting stimulus, not necessarily in relation to your academic background, which may inspire you.

  Even though you can speak English thanks to the fact that almost every Dutch person knows it very well as a second language, it’s worthwhile to pay some attention to the Dutch language. It has beautiful words that you may fall in love with. ‘Wijsbegeerte’ (a traditional way of saying Philosophy in Dutch), which can be translated, just like Philosophy, as “desire for wisdom”.

  Sluiten
  – Marco Gomboso
printOok beschikbaar in het: English