Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en bestuur (deeltijd)
Header image Recht en bestuur

Recht en bestuur

Programma

  • 1 jaar

    De master biedt een mix van juridische en multidisciplinaire vakken, om de student vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan. Vakken: Beleidswetenschap 2, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht en rechtshandhaving, Bestuur, aansprakelijkheid en privaatrecht. Daarnaast twee specialisatievakken, zoals omgevingsrecht, politicologie of vreemdelingenrecht. Je sluit de master af met een scriptie.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Beleidswetenschap 2 (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)
Scriptie (18 EC)
European Sustainability Law (6 EC, facultatief)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect. (6 EC)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC, facultatief)

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is aanbevolen
  • Maximaal 30 EC
Waarom in Groningen?

Juridische Bestuurskunde (Recht en Bestuur) is de enige bestuurskundige studie die studenten de titel 'meester in de rechten' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook politicologie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen met een specialisatie in Recht en Bestuur erg gewild bij werkgevers, zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

printView this page in: English