Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Language and Culture Education Language and culture Education - German Language and Culture
Header image Educatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur

Educatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Duits! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je combineert vakken uit de masterprogramma’s European linguistics (taalspecificatie Duits) en European Literatures and Interculturality. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen Duits leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Duits, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs, het mbo en het praktijkonderwijs te werken.
Heb je al een master op het gebied van de Duitse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
68536
Voertaal
Duits, Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?

De master Educatie in de Taal - en Cultuurwetenschappen, track Duits onderscheidt zich door een brede, interculturele oriëntatie op het vak. Ook kun je interdisciplinaire onderzoekscolleges volgen.

De master kenmerkt zich door de verbinding tussen praktijk (30 ECTS stage) en theorie. De opleiding wordt mede vorm gegeven door de scholen waar je stage loopt. Ook werk je intensief samen met de overige Leraren in Opleiding (LIO's) van de moderne vreemde talen. Daardoor kijk je over de grenzen van

Programma

Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS aan vakken van een van de masters van de Faculteit der Letteren. Je kunt kiezen uit (een combinatie van) de volgende masters/mastertracks:

 • European linguistics (taalspecificatie Duits)
 • European Literatures and Interculturality

In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)

In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 ECTS van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). Drie dagen per week loop je stage. Je krijgt - onder begeleiding van een vakcoach en tutor op school – je eigen klassen onder je hoede. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)

Curriculum

De master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen – track Duits combineert vakken aan de Faculteit der Letteren met een lerarenopleidingsgedeelte aan de Faculteit der Geestes- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Bij die laatste faculteit sta je ook ingeschreven.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is ontraden

Studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, maar leidt zeer waarschijnlijk tot studievertraging.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Duitse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Europese talen en culturenRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:
 • Met profiel Cultuur en Literatuur of Taal en Maatschappij / Profile Culture and Literature or Language and Society
 • Met taalaantekening Duits / Language specialization German

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

overige toelatingseisen

Ook toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van wetenschappelijk onderwijs van 180 ECTS, die aantoont te beschikken over kennis van, inzicht in en vakspecifieke vaardigheden betreffende de Duitse taal en cultuur op universitair bachelorniveau. Heb je twijfels over je toelaatbaarheid? Neem contact op met de toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Heb je geen bachelordiploma Duitse taal en cultuur, maar wel de juiste achtergrond? Dan is de compacte educatieve master Duits misschien iets voor jou. Kijk op: www.tochleraarduits.nl.

Aanmeldingsprocedure

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Neem dan contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding rug.nl.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 202201 februari 2023
15 mei 202301 september 2023
01 december 202301 februari 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2022-2023€ 1626deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent – niet alleen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, maar ook in andere sectoren (mbo, hbo, praktijkonderwijs, volwassenonderwijs). De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht aan jongeren onderdeel van je werk vormen – bijvoorbeeld bij educatieve uitgeverijen, de journalistiek of traineeship

Potentiële beroepen

 • Docent Duits
 • Medewerker educatieve uitgeverij
 • Medewerker culturele instelling
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Katharina Hoffmann

  'Leerlingen leren niet alleen van jou, maar jij ook van hen'

  – Katharina Hoffmann
  Lees verder

  Katharina Hoffmann werkte als tolk en vertaler. Maar het onderwijs trok; ze volgde de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen om leraar Duits te worden. Een goede keuze: 'Elke dag is anders. Je daagt jezelf elke dag uit – en je wordt ook constant uitgedaagd: als organisatorisch talent, als pedagoog maar ook als deskundige op je vakgebied.'

  “Ik ben een zij-instromer. Voordat ik leraar Duits werd werkte ik voornamelijk als tolk en vertaler in verschillende Europese landen. In 2012 kwam ik voor een opdracht naar de Eemshaven en heb ik besloten om me in Nederland te vestigen. Ik speelde al langer met het idee om in het onderwijs te gaan werken. Waarom? Het leek me leuk en spannend om mijn taalkennis en ervaring met jonge mensen te gaan delen.

  Omdat ik al een master had afgerond op het gebied van Duitse en Engelse toegepaste taalkunde, kon een verkort traject volgen. De opleiding bereidde me goed voor op de didactische kant van het leraar zijn: kritisch denken over het lesmateriaal in lesmethodes, materiaal zelf ontwerpen en evalueren, een les goed plannen. De opleiding maakte me bovendien bewust van verschillende fases van elke les - maar ook van groepsvorming binnen een klas, en hoe je je het beste daarin beweegt. De opleiding geeft je veel tools, waarmee je respect bij de leerlingen kan verdienen. Maar in de klas moet je er zelf iets van maken.

  Nu ik als docent werk merk ik hoe enorm veelzijdig het is. Elke dag is anders. Je daagt jezelf elke dag uit – en je wordt ook constant uitgedaagd: als organisatorisch talent, als pedagoog maar ook als deskundige op je vakgebied. Het werk is dynamisch, niet alleen vanwege de interactie met leerlingen maar ook omdat het onderwijs nu zo sterk aan veranderen is. Hoe bereiden we onze leerlingen op de wereld die ze te wachten staat voor? Weten wíj zelf hoe we in de tegenwoordige wereld goed bewegen?

  Het werk geeft enorm veel voldoening. Je ziet je leerlingen groeien, je ziet hoe ze stappen vooruit zetten, je geeft ze ruimte en tools om hun talenten te ontplooien. Je gaat enorm met ze lachen, je kan hun vertrouwenspersoon worden, maar ze pushen je ook uit je comfortzone. Leerlingen leren niet alleen van jou, maar jij ook van hen.
  Bovendien biedt het onderwijs veel carrièremogelijkheden – het is niet alleen lesgeven. Een leidinggevende functie, mentoraat, ontwikkeling van lesmateriaal en ondersteuning van verschillende onderwijsactiviteiten… Er is binnen het onderwijs altijd iets nieuws dat je kunt verkennen.

  Als je er niet bang voor bent om elke dag scherp te blijven, kritisch te denken en steeds met nieuwe ideeën te komen, om jonge mensen voor je vak enthousiast te maken dan zou ik zeker de opleiding gaan doen.”

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Tegemoetkoming studiekosten

Wil je leraar worden of een extra bevoegdheid halen? Er zijn verschillende financiële regelingen van het ministerie van OCW waar je gebruik van kunt maken!

Lees meer

Studieverenigingen

Esperia

Esperia is de studievereniging voor de studenten die de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Het doel van Esperia is om academische activiteiten die de studenten helpen bij hun studie te combineren met sociale activiteiten die alle studenten van de vereniging met elkaar verbinden. Om dit doel te realiseren werkt Esperia regelmatig samen met andere organisaties in Groningen om een breed scala aan activiteiten te bieden aan haar leden.
De activiteiten die Esperia organiseert zijn onder andere socials, bedrijfsbezoeken, kroeglezingen, yogasessies en een jaarlijkse reis naar het buitenland.
http://www.svesperia.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

In de opleiding zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: in het vakspecifieke gedeelte je docenten en scriptiebegeleider, in het lerarenopleidingsgedeelte je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool. Daarnaast krijg je bij Letteren ondersteuning van studieadviseur Michelle de Jong (michelle.de.jong rug.nl), op de Lerarenopleiding van studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks rug.nl).

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).