Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenTandheelkunde
Header image Tandheelkunde

Tandheelkunde

Opbouw programma

In de masteropleiding vindt op het gebied van de theorie verdieping plaats op diverse gebieden, o.a. rond complexe mondproblemen en specifieke zorggroepen. Verder is er veel onderwijs in de kliniek, en ga je coschappen lopen; bij mondziekten en kaakchirurgie; dento-maxillaire orthopedie, en bij de centrale polidienst.

Uiteraard is er in de master expliciet aandacht voor wetenschappelijke scholing, en professionalisering. Ook is er ruimte voor keuzeonderwijs, zodat je je kunt verdiepen in bepaalde differentiaties of specialisaties in het vakgebied. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief
Studiebegeleiding

Door intakers, tutoren, mentoren, examinatoren. Drie studieadviseurs

printView this page in: English