Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

Programma-opties

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Fieldwork Cultural Geography (5 EC)
Place, Regions & Identities (5 EC)
Electives (10 EC)
Nature, Landscape & Heritage (5 EC)
Master's Thesis Cultural Geography (20 EC)
Qualitative Research Methods (5 EC)
Revitalizing Neighbourhoods (5 EC)
Social Impact Assessment (5 EC)

More information about these courses can be found on http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Starting from September 2017 all compulsory courses are taught in Leeuwarden.

Meer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief

Each year dozens of students of the Faculty of Spatial Sciences stay at a foreign university as an exchange student. The faculty has exchange agreements with universities in Europe, New Zealand and the USA.

Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Waarom in Groningen?

The University of Groningen is the only university in the Netherlands that offers a Master in Cultural Geography. It is one of the few masters taught in Campus Fryslân. Your compulsory courses are taught in Leeuwarden. Students are trained with the necessary critical, analytical, methodological and theoretical tools to contribute to place-related liveability in society. Career perspectives vary from governments, NGOs and corporate roles.

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Je verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving.

Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Courses in the Master of Cultural Geography are taught in groups of approximately 20-25 students. During your Master you intensively get to know the teachers and your fellow students. The teachers are enthusiastic and accessible. You will be given a personal supervisor for your Master's thesis research project. The research process is supported by discussing the different steps in the research process with the whole group of Master students.

Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.

printView this page in: English