Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

Programma-opties

 • Tourism Geography and Planning (track)

  Tourism as a socio-cultural and spatial phenomenon has become a major constituent of flows of people at different geographical scales.

  Tourism geography and planning explores the interactions amongst tourists, visitors, and inhabitants in and with places.

  What effects does tourism have on places visited and on the inhabitants of those places? How are tourism destinations socio-culturally and spatially constructed? How do tourists influence and experience spaces, places and cultures? How can regional identities be used in tourism planning, and which role(s) can tourism play in regional development?

  These questions will be critically explored in the Masters Track Tourism Geography & Planning. This Track is part of the Masters Programme Cultural Geography which focuses on how place attachment, local qualities and regional identities influence spatial behavior and perceived quality of life of people and places. The courses are taught in Leeuwarden at RUG/Campus Fryslân. In this Track, the Faculty of Spatial Sciences collaborates with the School of Tourism Management at Stenden University of Applied Sciences.

  Tourism Geography & Planning offers international, place-based, critical and research-oriented perspectives. It will equip graduates with socio-cultural, spatial and planning theories, up-to-date research methods, and relevant practices about tourism and places. 

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Fieldwork Cultural Geography (5 EC)
Place, Regions & Identities (5 EC)
Electives (10 EC)
Master's Thesis Cultural Geography (20 EC)
Nature, Landscape & Heritage (5 EC)
Qualitative Research Methods (5 EC)
Revitalizing Neighbourhoods (5 EC)
Social Impact Assessment (5 EC)

More information about these courses can be found on http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Starting from September 2017 all compulsory courses are taught in Leeuwarden.

Meer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Each year dozens of students of the Faculty of Spatial Sciences stay at a foreign university as an exchange student. The faculty has exchange agreements with universities in Europe, New Zealand and the USA.

Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Waarom in Groningen?

The University of Groningen is the only university in the Netherlands that offers a Master in Cultural Geography. It is one of the few masters taught in Campus Fryslân. Your compulsory courses are taught in Leeuwarden. Students are trained with the necessary critical, analytical, methodological and theoretical tools to contribute to place-related liveability in society. Career perspectives vary from governments, NGOs and corporate roles.

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Je verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving.

Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Courses in the Master of Cultural Geography are taught in groups of approximately 20-25 students. During your Master you intensively get to know the teachers and your fellow students. The teachers are enthusiastic and accessible. You will be given a personal supervisor for your Master's thesis research project. The research process is supported by discussing the different steps in the research process with the whole group of Master students.

Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.

printOok beschikbaar in het: English