Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

Hoe draagt cultuur bij aan de levenskwaliteit in bepaalde plaatsen? Welke rol speelt het landschap in de vorming van identiteit? Hoe kunnen toerisme en erfgoed regionale ontwikkeling stimuleren?

Deze vragen komen aan bod in de master Cultural Geography. Je leert hoe cultuur en identiteit een rol spelen in de leefbaarheid van steden en landelijke gebieden en het welzijn van mensen. Centrale thema’s in het masterprogramma zijn cultuur, identiteit, leefbaarheid, landschap, toerisme en erfgoed. Aan de hand van verschillende vakken verken je de relaties tussen deze thema’s zowel theoretisch in de praktijk. Dit doe je in Nederland en in internationale contexten, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks georganiseerde excursie naar een Europese stad. Als student Cultural Geography bieden we je de mogelijkheid om de track Tourism Geography and Planning te volgen. In dit vakkenpakket benader je leefbaarheids- en identiteitsvraagstukken specifiek vanuit een toeristisch perspectief.

Tijdens de master Cultural Geography ontwikkel je een kritische blik en praktische inzichten over hoe je sociale samenhang, veerkracht en adaptieve vermogens van mensen en gemeenschappen om te innoveren ondersteunt. Na je studie ben je in staat om je inzichten toe te passen in diverse beleids-, onderzoeks- en advieswerkvelden waaronder stads- en landelijke ontwikkeling, monumentenzorg, toerisme en landschapsbeheer.

De master Cultural Geography en de mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden bij RUG/Campus Fryslân.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Culturele Geografie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60656
Voertaal
Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Je verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving.

Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Programma
Periodes
Vakken1234
Fieldwork Cultural Geography (5 EC)
Place, Regions & Identities (5 EC)
Electives (10 EC)
Nature, Landscape & Heritage (5 EC)
Master's Thesis Cultural Geography (20 EC)
Qualitative Research Methods (5 EC)
Revitalizing Neighbourhoods (5 EC)
Social Impact Assessment (5 EC)

Curriculum

Meer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.

Programma-opties
Tourism Geography and Planning (track)

Het hieronder weergegeven programma betreft het standaardprogramma van de master Cultural Geography.

Je kunt ook kiezen voor de Tourism Geography and Planning-track. In deze track worden enkele vakken uit het standaardprogramma vervangen door specifieke toerismevakken. Meer details over het programma van de Tourism Geography and Planning-track vind je hier. https://www.rug.nl/masters/tourism-geography-and-planning/programme

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer
 • English on VWO level
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B or C)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (A, B or C)
 • Minimum of 6,5 for the International English Language Testing System (Academic version) (IELTS).
 • Minimum of 90 on the internet based version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 580 on the written version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 237 on the interactive version of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Excemptions: native speakers or students with education from the US, Canada, Australia, New-Zealand, United Kingdom or Ireland
vooropleiding

Academic Bachelor degree in geography or social sciences, with some background knowledge in Geography, including at least 10 ECTS in statistics and research methods. Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, Human Geography and Urban and Regional Planning; Environment and Infrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; Landscape Architecture; Cultural Anthropology; International Relations; Land Use Planning.

Studenten met een relevant HBO diploma kunnen in aanmerking komen voor een pre-master programma. Neem hiervoor contact op met mastercoördinator Arie Stoffelen

overige toelatingseisen

Premasterprogramma's

Een voorbeeld van een premasterprogramma is hieronder weergegeven. Aanpassingen aan dit schema blijven mogelijk op basis van de vorige studie van de student. Voor meer informatie, contacteer mastercoördinator Arie Stoffelen (h.j.w.stoffelen@rug.nl)

1a Urbanism and planning, Physical geography 1b Statistics 1, People, place and culture 2a Statistics 2, Bachelorproject* 2b Bachelorproject*, Methods of academic research

 • Normaal is het bachelorproject 5 ECTS in 2a en 10 ECTS in 2b. In dit schema neemt de student een voorsprong op het standaardschema in 2a.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Technische PlanologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
Sociale Geografie en PlanologieAlle WO instellingenDrempelloze toelating
M Sociology and Social Research (research)Alle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 30 EC

Extra informatie:

for information contact master coordinator Arie Stoffelen

M PsychologieAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 30 EC

Extra informatie:

for information contact master coordinator Arie Stoffelen

Culturele Antropologie en OntwikkelingssociologieAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 30 EC

Extra informatie:

for information contact master coordinator Arie Stoffelen

Liberal Arts and SciencesAlle WO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Direct access with Philosophy, Politics & Economics. Conditional access with Reflecting on Culture and Cognition & Behaviour. Please contact master coordinator Arie Stoffelen in that case. No access with other majors.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer
 • English on VWO level
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B or C)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (A, B or C)
 • Minimum of 6,5 for the International English Language Testing System (Academic version) (IELTS).
 • Minimum of 90 on the internet based version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 580 on the written version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 237 on the interactive version of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Exemptions: native speakers or students with education from the US, Canada, Australia, New-Zealand, United Kingdom or Ireland
vooropleiding

Academic Bachelor degree in geography or social sciences, with some background knowledge in Geography, including at least 10 ECTS in statistics and research methods. Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, Human Geography and Urban and Regional Planning; Environment and Infrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; Landscape Architecture; Cultural Anthropology; International Relations; Land Use Planning.

overige toelatingseisen

Premaster programmes

The following scheme shows a standard premaster programme for the Master Cultural Geography. Changes to this scheme remain possible, depending on the undergraduate programme of the applying student. For more information, please contact master coordinator Arie Stoffelen (h.j.w.stoffelen@rug.nl).

1a Urbanism and planning, Physical geography 1b Statistics 1, People, place and culture 2a Statistics 2, Bachelorproject 2b Bachelorproject, Methods of academic research

Taaleisen

ExamenMinimum score
IELTS gemiddelde score6.5
TOEFL internetversie90

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 201901 september 2019
15 januari 202001 februari 2020
15 augustus 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 14350voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 14600voltijd
Na je studie

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden in de culturele geografie vind je op allerlei plekken.

Drie soorten werk springen eruit:

 1. het verrichten van onderzoek in de wetenschap of bij een onderzoeksbureau,
 2. het opstellen van beleid en adviezen en het behartigen van ruimtelijke belangen, en
 3. het overdragen van informatie in sectoren als monumentenzorg, toerisme, voorlichting, journalistiek of onderwijs. Je werkt dan bijvoorbeeld bij een gemeente, een provincie, bij een consultancybureau, een erfgoedorganisatie, een woningbouwvereniging of een uitgever.


Het komt ook voor dat afgestudeerden na hun master Culturele Geografie nog een tweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskunde sluit direct aan.

Om de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te optimaliseren, proberen we zo goed mogelijk contact te houden met onze alumni, onder meer via de LinkedIn groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company
Meer informatie over de RUG Career Services

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!

Onderzoek

Onderzoek in de master

Het onderzoek in de Master Culturele Geografie is sterk ingebed in het onderzoek van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

De facultaire onderzoeksfocus richt zich op ‘tWIST: Towards Wellbeing, Innovation and Spatial Transformation’. Centraal staan de ervaringen van lokale bevolkingen over de hele wereld. Het onderzoek richt zich vooral op de thema's Place, Identity and Wellbeing, en de thema's bevolkingskrimp en Healthy Ageing.

Onderwerpen van recente onderzoeksprojecten zijn:

 • betrokkenheid van de gemeenschap;
 • vergrijzing en welzijn;
 • innovatie en rurale transformatie;
 • sociaal-ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp;
 • erfgoed; verandering van het historisch landschap;
 • natuur en gezondheid; ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • werkgelegenheid;
 • huisvesting en de leefomgeving van de verschillende groepen in de samenleving;
 • sociale impact assessment;
 • sociale aspecten van nieuwe technologie;
 • sociale aspecten van de landbouw;
 • sociale aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen;
 • toerisme en (grensoverschrijdende) regionale ontwikkeling; en film- en muziektoerisme.

De onderzoeksprojecten gaan over de relaties tussen mensen en plaatsen. Het kennen van de eigen 'plek' is van fundamenteel belang voor de vorming van de menselijke identiteit en het welzijn. Culturele uitingen zoals kunst, architectuur, ritueel en taal, en ons begrip en waardering van natuur en landschap, dragen in wisselwerking met de fysieke omgeving bij aan onze levensverhalen en de leefbaarheid van gebieden. Daarom zijn de manieren waarop we ruimte en plaats construeren fysieke manifestaties van zowel onze verbeelding als ons zelfbewustzijn. Dit draagt bij aan het begrijpen en verklaren van verschillen tussen plaatsen, gemeenschappen en het menselijk ruimtelijk gedrag.

Ons onderzoek is sterk empirisch. Tijdens de Master leren de studenten kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden op het gebied van plaatsverbondenheid, identiteit en leefbaarheid. In de Master Thesis is ruimte voor innovatieve methoden zoals visual methodologies en location-based applicaties (sociale of soft GIS).

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Cultural Geography, neem dan contact op:

Studieverenigingen

Ibn Battuta

Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
https://www.ibnbattuta.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.