Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

How does culture contribute to the liveability of places? Which role does the landscape play in the establishment of a regional identity? How could tourism and heritage stimulate regional development?

These questions will be tackled in the master Cultural Geography. You will learn how culture and identity play a role in the liveability of cities and the countryside and the wellbeing of people. Central themes of the Master programme are culture, identity, liveability, landscape, tourism and heritage. You will explore the relations between these themes both theoretically and practically in several courses. You will study and apply these insights in the Netherlands and in international contexts, for example, during an annually organized field trip to a European city outside of the Netherlands. As a student in Cultural Geography, we offer the possibility to follow the Tourism Geography and Planning track. In this track you will approach liveability and identity questions specifically from the perspective of the tourism sector.

In the Master Cultural Geography you will develop a critical stance and practical insights into how you could support the social cohesion, resilience and adaptive power of communities and people to innovate. After graduating from this Master programme, you will be able to apply your insights in diverse policy, research and consultancy sectors including urban and rural development, heritage conservation, tourism and landscape management.

You will follow the master Cultural Geography and the master track Tourism Geography and Planning in Leeuwarden at the RUG/Campus Fryslân.

If you are looking for a two year programme and are interested in doing research, you can also integrate the master in Cultural Geography with our two year top rated Research Master in Spatial Sciences.

Hoe draagt cultuur bij aan de levenskwaliteit in bepaalde plaatsen? Welke rol speelt het landschap in de vorming van identiteit? Hoe kunnen toerisme en erfgoed regionale ontwikkeling stimuleren?

Deze vragen komen aan bod in de master Cultural Geography. Je leert hoe cultuur en identiteit een rol spelen in de leefbaarheid van steden en landelijke gebieden en het welzijn van mensen. Centrale thema’s in het masterprogramma zijn cultuur, identiteit, leefbaarheid, landschap, toerisme en erfgoed. Aan de hand van verschillende vakken verken je de relaties tussen deze thema’s zowel theoretisch in de praktijk. Dit doe je in Nederland en in internationale contexten, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks georganiseerde excursie naar een Europese stad. Als student Cultural Geography bieden we je de mogelijkheid om de track Tourism Geography and Planning te volgen. In dit vakkenpakket benader je leefbaarheids- en identiteitsvraagstukken specifiek vanuit een toeristisch perspectief.

Tijdens de master Cultural Geography ontwikkel je een kritische blik en praktische inzichten over hoe je sociale samenhang, veerkracht en adaptieve vermogens van mensen en gemeenschappen om te innoveren ondersteunt. Na je studie ben je in staat om je inzichten toe te passen in diverse beleids-, onderzoeks- en advieswerkvelden waaronder stads- en landelijke ontwikkeling, monumentenzorg, toerisme en landschapsbeheer.

De master Cultural Geography en de mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden bij RUG/Campus Fryslân.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Culturele Geografie
Croho code
60656
Type opleiding
Master
Voertaal
Engels (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
Februari, SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen
printView this page in: English