Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

Arbeidsmarkt

You will find graduates of the Msc. Cultural Geography in a variety of places.

Our graduates get jobs with:

  • international organisations, such as UN and EU agencies;
  • national government departments;
  • regional and local government agencies;
  • commercial firms of all kinds
  • consulting firms
  • non-government organisations of various kinds
  • tourist agencies


To optimize the connection between the Master's program and the labour market, we try to stay in touch with our alumni, for example via the LinkedIn group Master Cultural Geography.

During the programme we offer support for your career preparation. The Career Services are provided by the Careers Company and the UG Career Services.

More information about the Careers Company
More information about the UG Career Services

See where our alumni end up in this  graphic !

Afgestudeerden in de culturele geografie vind je op allerlei plekken.

Drie soorten werk springen eruit:

  1. het verrichten van onderzoek in de wetenschap of bij een onderzoeksbureau,
  2. het opstellen van beleid en adviezen en het behartigen van ruimtelijke belangen, en
  3. het overdragen van informatie in sectoren als monumentenzorg, toerisme, voorlichting, journalistiek of onderwijs. Je werkt dan bijvoorbeeld bij een gemeente, een provincie, bij een consultancybureau, een erfgoedorganisatie, een woningbouwvereniging of een uitgever.


Het komt ook voor dat afgestudeerden na hun master Culturele Geografie nog een tweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskunde sluit direct aan.

Om de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te optimaliseren, proberen we zo goed mogelijk contact te houden met onze alumni, onder meer via de LinkedIn groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company
Meer informatie over de RUG Career Services

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!

printView this page in: English