Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingInteressegebieden

Geschiedenis en archeologie

Wagenwiel uit de Onlanden, bij Peize
Wagenwiel uit de Onlanden, bij Peize

Kunnen we echt wat leren van de geschiedenis? Sommige mensen beweren dat de mens toch steeds weer dezelfde fouten maakt. Maar of dat nu waar is of niet... Toch maakt een blik in het verleden het heden vaak heel wat begrijpelijker of interessanter. Met historische en archeologische kennis kijk je anders naar jezelf, je omgeving (overal ter wereld), politiek, cultuur, het nieuws en zelfs naar oude familiefilmpjes. En wanneer je gaat zien dat de geschiedschrijving bestaat uit verhalen van verschillende kanten waarin ook de historische werkelijkheid naar eigen hand kan worden gezet, dan gaat er pas echt een wereld voor je open.

Barbara Henkes
Barbara Henkes

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

"Het is belangrijk om ons te realiseren dat Groningen zo'n prachtige stad is dankzij de connectie met het slavernijverleden. Ook dat pijnlijke verleden heeft ons als mens en als samenleving gevormd"

Wie denkt dat het slavernijverleden alleen een zaak is van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, heeft het mis. Wandel eens met het boekje “Sporen van het slavernijverleden in Groningen” in de hand door de stad en u ziet hoe zeer ook de Groningse geschiedenis ermee verbonden is. In dit bijzondere boekje nemen universitair docent Moderne Geschiedenis Barbara Henkes en promovenda Margriet Fokken hun lezers letterlijk mee op ontdekkingsreis door de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Ze presenteren een schat van informatie via één wandelroute en vier fietsroutes. Lees hier meer: Sporen van het slavernijverleden in Groningen

Theo Spek
Theo Spek

"Een landschapsbiografie is wetenschappelijk verantwoord, dus op betrouwbare kennis gebaseerd, maar ook publieksvriendelijk."

Niet alleen mensen hebben een geschiedenis, ook het landschap draagt sporen van natuurlijke verschijnselen en menselijke bewoning. Als je daar meer van weet, kun je meer van het landschap genieten en er op een zorgvuldige manier mee omgaan. Het kenniscentrum landschap ontsluit deze kennis voor een groot publiek. Lees hier meer: Mijn streek

Archeoloog Daniël Postma
Archeoloog Daniël Postma

"De meeste mensen hebben geen idee dat dit soort huizen vroeger in hun huidige leefomgeving stonden. Je kunt het ze vertellen, maar nu zien ze het.”

Het Yeb Hettinga Museum in Firdgum wilde de bezoekers graag tonen hoe men vroeger in het Friese terpengebied woonde. Zou dat kunnen? Archeologiestudent Daniël Postma startte met deze vraag een vooronderzoek. Gaandeweg breidde het project zich uit en raakten steeds meer organisaties betrokken, elk met hun eigen expertise en inbreng. Het leidde tot een promotietraject en de bouw van een heus vroeg middeleeuws zodenhuis. Lees meer over het project: Archeoloog bouwt zodenhuis

Expertisecentra

Op het gebied van geschiedenis en archeologie zijn de verschillende expertisecentra actief. Deze centra kunnen een verbinding leggen tussen onderzoekers en praktijk. In sommige gevallen wordt er ook actief gewerkt aan interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. Op dit terrein gaat het bijvoorlbeeld om:

Nationale wetenschapsagenda

Het onderzoek in de Faculteit der Letteren op het gebied van geschiedenis en archeologie is van belang voor de Nederlandse samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda heeft de terreinen samengevat in routes.  Voor geschiedenis en archeologie zijn vooral de volgende routes van belang:

  • Levend verleden, de betekenis van het verleden in en voor een innovatieve samenleving.
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Kwaliteit van de omgeving

Laatst gewijzigd:14 maart 2019 15:17
printView this page in: English