Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society Areas of interest

Art and Culture

Cultuur op de Grote Markt
Cultuur op de Grote Markt

Kunstenaars, of dat nu schrijvers, film- of theatermakers, muzikanten of schilders zijn, houden ons een spiegel voor. Ze tonen ons hoe onze samenleving in elkaar lijkt te zitten, hoe we ons gedragen en leveren daar vaak kritiek op. Dat is van alle tijden, vandaar dat kunstenaars ook gemakkelijk in conflict komen met dictatoriale regimes. Het bestuderen van kunst en cultuur gaat daarom ook niet om of iets mooi of lelijk is. Het gaat om de relatie tussen kunst en samenleving. Wat zeggen de kunstwerken over een bepaalde tijd? Hoe probeert de kunstenaar zijn publiek een spiegel voor te houden? Wat kunnen we via kunst leren opsteken over thema's in de maatschappij als bijvoorbeeld immigratie?

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

Barend van Heusden
Barend van Heusden

"Het doel van cultuureducatie zou moeten zijn, dat je kinderen leert om te reflecteren op hun eigen cultuur en die van anderen met verschillende middelen."

Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie, leidde van 2010 tot 2014 het project Cultuur in de Spiegel. Dit is het eerste onderzoek naar cultuureducatie op grote schaal in Nederland. Het is uitgevoerd in nauwe samenwerking met scholen en leverde belangrijke praktische uitkomsten voor cultuureducatie. Lees hier meer: Cultuur in de Spiegel

"Lezers in leesgroepen zijn actieve gebruikers van literatuur. Ze dragen bij aan het overbrengen van ideeën, opvattingen, normen en waarden. Juist dit lezerspubliek willen we in ons onderzoek betrekken."

In het project Gedeelde literatuur werken de docenten/onderzoekers Sandra van Voorst (moderne Nederlandse letterkunde), Jeanette den Toonder en Petra Broomans (Europese talen en culturen) samen met de maatschappelijke partners Stichting Senia en de bibliotheken Groningen en Eemland. Met een groep studenten werd onderzoek gedaan naar leesgroepen. Hiervoor ontving het project een Alfa Meerwaarde subsidie van NWO. Lees hier meer: Gedeelde literatuur

Centers of Expertise

Within the area of Arts and culture you can find several Centers of Expertise in our faculty. These centers can make a connection between researchers and practitioners in various fields. In some cases also interdisciplinary or multidisciplinary research is pursued.

National Research Agenda

Research in the Faculty of Arts in the area of Arts and culture is important to Dutch society. The National Research Agenda identified routes for societal relevant research. For this area the most important routes are:

  • Arts; research and innovation in the 21st century
  • Child and adolescent development, upbringing and education
  • Towards resilient societies
  • Smart liveable cities

Last modified:11 August 2020 08.36 a.m.
View this page in: Nederlands