Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Bacheloropleidingen

De Onderwijs- en Examenregelingen bestaan uit deel A, een algemeen deel, geldend voor alle bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Letteren en uit deel B, een opleidingsspecifiek deel voor elk van de opleidingen apart.

Deel A van de OER 2016- 2017 voor alle bacheloropleidingen.

Bijlage: OVERGANGSREGELING MINOREN

American Studies/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan AS

Archeologie/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Archeologie

Communicatie- en Informatiewetenschappen/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan CIW

English Language and Culture/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ELC

Europese Talen en Culturen/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ETC

- Buitenlandnotitie

Geschiedenis / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Geschiedenis

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan GLTC

In ternationale Betrekkingen en Internationale Organisatie/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan IBIO

Informatiekunde/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan IK

Kunsten, Cultuur en Media/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan KCM

Kunstgeschiedenis/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Kunstgeschiedenis

Media Studies/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Media Studies

Midden-Oosten Studies/ deel B

- Eindtermen en Matrix

- Toetsplan MOS

Minorities and Multilingualism / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan M&M

Nederlandse Taal en Cultuur/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan NTC

Taalwetenschap/ deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan TW

Laatst gewijzigd:21 juni 2017 15:06
printView this page in: English