Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMeer onderwijsinformatieOpen colleges

Organisatie

Open colleges/contractonderwijs

Duur van de cursus

Alle cursussen duren 10 of 20 weken (tenzij anders vermeld ) inclusief een tentamenperiode. Bij de cursusomschrijving staat vermeld in welk (deel)semester het wordt gegeven.

De tentamenperiode beslaat de laatste drie weken van ieder blok (half semester). De herkansingen vinden plaats in de tentamenperiode van het daaropvolgende blok. De herkansingen van semester 2b vinden direct na de reguliere tentamens van 2b plaats.

Niveau, studiebelasting, toelating en voertaal

Elke cursus heeft een vakcode (bijvoorbeeld LEL001B05). De laatste 3 karakters geven het niveau en de studiebelasting aan: de letter het niveau, het cijfer het aantal ECTS.

P = Propedeuse (eerstejaarscolleges inleidend)

B = Bachelor (tweede en derdejaars colleges)

M = Master (vierdejaars colleges)

De studiebelasting wordt uitgedrukt in ECTS, het European Credit Transfer System. Dit puntensysteem is gekoppeld aan de werklast van het aantal uren dat gemiddeld nodig is om een college met succes te kunnen volgen (inclusief college-uren). 1 ECTS komt overeen met 28 uur studielast.

Om aan de cursussen deel te kunnen nemen dienen de cursisten net als de reguliere studenten te beschikken over een VWO-diploma of een HBO-propedeuse.

Tenzij anders vermeld worden de cursussen in het Nederlands gegeven.
U dient er rekening mee te houden dat het cursusmateriaal naast Nederlandstalige literatuur ook Engels-, Duits- of Franstalige literatuur kan bevatten. Cursisten draaien mee in het reguliere collegeprogramma. Dat bekent dat van hen, net als van de reguliere studenten, een zelfstandige studiehouding verwacht wordt.

Locatie

College- en tentamenroosters worden gepubliceerd zodra ze bekend zijn. Over het algemeen worden de cursussen overdag gegeven.
De zalen worden eveneens bekend gemaakt bij de bevestiging van inschrijving.

De meeste colleges vinden plaats in het Harmoniecomplex of in het Academiegebouw; enkele colleges worden elders gehouden.

Faculteit der Letteren:

-         Oude Kijk in 't Jatstraat 26
-         Poststraat 6
-         Oude Boteringestraat 23
-         Oude Boteringestraat 32-34
-         A-weg 30

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Turftorenstraat 21

Gewaarmerkte cijferlijst

Indien u aan alle formele eisen die de opleiding aan het onderdeel stelt heeft voldaan, wordt zowel de studielast als uw cijfer op ProgressWWW vermeld.

Op verzoek kunt u na afloop van de cursus een gewaarmerkte cijferlijst ontvangen. U kunt deze online aanvragen.

Studiefaciliteiten

Nestor (elektronische leeromgeving)
Indien er tijdens de colleges gebruik wordt gemaakt van het programma Nestor, dient u hierover contact op te nemen met de betreffende docent.

Progresswww
Voor inschrijving van tentamens en bekijken van studieresultaten dient u gebruik te maken van het programma Progresswww.

Bibliotheek
Nadat u zich ingeschreven hebt voor een cursus en uw registratiekaart hebt ontvangen, kunt u voor de duur van de cursus zonder kosten een lenerspas voor de Universiteitsbibliotheek verkrijgen. Een lenerspas is verkrijgbaar bij de centrale Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4.

Universiteitskrant
De UK is het onafhankelijke online magazine voor RUG-studenten en -medewerkers. De UK houdt je op de hoogte van het universitaire reilen en zeilen. met artikelen over studentenleven en hoger onderwijs. Ook is er aandacht voor films en ander cultuurnieuws.

Laatst gewijzigd:29 november 2017 15:13
printView this page in: English