Skip to ContentSkip to Navigation

Wat levert wetenschappelijk onderzoek op?

Wat levert deze samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Accare eigenlijk op? Binnen de Academische Werkplek ...

... doen we goede diagnostiek: zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk. We hebben specifieke expertise op gebied van eetstoornis diagnostiek en dragen ook bij aan het up-to-date houden van diagnostische instrumenten.

wat levert het op

... doen we behandelingen volgens laatste inzichten uit de literatuur, nationale en internationale congressen en samenwerkingsverbanden; zo hebben we bijvoorbeeld een wetenschappelijk model van zorg ontwikkeld waarin stap-voor-stap het hele zorgproces binnen onze afdeling is uitgewerkt.

... hebben we een goede positie binnen het nationale netwerk van eetstoornissen, we zijn bijvoorbeeld lid van het sectiebestuur VGCT, Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, NAE en zaten in de werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen.

... leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het verspreiden van kennis en kunde op het gebied van eetstoornissen door nationale en internationale publicaties, workshops en presentaties.

...kunnen we data die verzameld is bij onze eigen patiënten direct nuttig toepassen, bijvoorbeeld in normgroepen die we gebruiken bij de diagnostiek van eetstoornissen.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:15