Skip to ContentSkip to Navigation

Vervolgproject: schools functioneren in groep 3

Wat (is nieuw)?

Als aanvulling op het originele MELLE-project hebben we de afgelopen maanden een vervolgproject ontwikkeld. Naast dat er nog weinig bekend is over de ontwikkeling van jonge kinderen op zich, willen we ook graag meer inzicht verkrijgen in de mate waarin en op welke manier ontwikkeling op peuter- en kleuterleeftijd samenhangt met later schools functioneren. Onder later schools functioneren verstaan we prestaties en functioneren van het kind binnen een meer gestructureerde en formele schoolse setting vanaf groep 3. Te denken valt daarbij aan:

  • prestaties op het gebied van rekenen en lezen
  • sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerking, je aandacht richten op een taak, en je emoties kunnen uiten en reguleren
  • motorische vaardigheden zoals grove-, fijne- en visuele motoriek

Een beter inzicht in de manier waarop ontwikkeling op peuter- en kleuterleeftijd samenhangt met functioneren op school, kan bijdragen aan een meer gerichte en passende begeleiding van jonge kinderen door betrokken opvoeders en/of jeugdzorgprofessionals. Als bijvoorbeeld blijkt dat vroeg motorisch functioneren samenhangt met leren lezen en schrijven, kunnen maatregelen worden ontwikkeld om motorische ontwikkeling extra te stimuleren bij kinderen die hier al jong achterstanden in laten zien. Het uiteindelijke doel is om – binnen de context van passend onderwijs- alle kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan.

Hoe?

  • De onderzoekers nemen bij het kind taakjes af op het gebied van schoolse vaardigheden zoals taal en rekenen, cognitieve vaardigheden, motoriek, sociaal-emotioneel functioneren en creativiteit.
  • De ouders vullen vragenlijsten in over het functioneren van hun kind binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen.
  • Met toestemming van ouders verzamelen we ook informatie bij de leerkracht. Te denken valt aan Cito resultaten en gedrag van het kind in de klas.

Wie?

  • Voor het vervolgproject benaderen we kinderen die al eerder hebben deelgenomen aan het originele MELLE-project.
  • We onderzoeken het schools functioneren als de kinderen in groep 3 zitten (voorjaar).

Wanneer en waar?

  • We komen eenmalig langs in maart of april van het schooljaar dat het kind in groep 3 plaatsvindt.
  • We spreken met ouders af waar (bijvoorbeeld thuis, of op school) en wanneer de testafname  plaatsvindt.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie die we verzamelen. Het vervolgproject is (net als het originele MELLE-project) goedgekeurd door de Ethische Commissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen). De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen ter publicatie worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift en zij zullen gepresenteerd worden op conferenties, maar ook dan zijn de gegevens niet tot u of uw kind te herleiden.

Wilt u verder nog iets weten?

Als u nog vragen heeft of aanvullende informatie over het vervolgproject wilt, dan kunt u contact opnemen met Erica Kamphorst (melle@rug.nl of tel. 050 363 6436).

Nu we een vervolg hebben gepland op het originele MELLE-project is het ook tijd voor een bijpassend logo! In het vervolgproject staat het schools functioneren centraal. Wie kent niet het beeld van een kind dat trots naar school loopt op de eerste schooldag, met een Frozen of Cars rugtas op! De MELLE-sprinkhaan is dus voorzien van een kleurige rugtas. Als u goed kijkt kunt u ook een potlood ontdekken, welke verwijst naar leren lezen, schrijven en rekenen. De meeste kinderen vinden het erg leuk om tijdens de testafname te laten zien hoe goed ze dit al kunnen! De aanpassingen aan het logo zijn uitgevoerd door Jasper de Groot.


.
Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:06