Skip to ContentSkip to Navigation

Het MELLE-Project

.

Samen met ouders willen we de ontwikkeling van jonge kinderen (3 t/m 5 jaar) volgen.

Op dit moment zijn we al bij veel 3-, 4- en 5-jarige kinderen langs geweest. We zijn heel dankbaar voor de trouwe inzet van ouders en kinderen! 

Twee keer per jaar doen wij taakjes en spelletjes met de kinderen, en vragen we ouders enkele vragenlijsten in te vullen. Op deze manier brengen we halfjaarlijks de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart, met specifieke aandacht voor motoriek, taal, cognitie, kindkenmerken en omgevingsfactoren.

Het logo van het MELLE-project is een sprinkhaan. De sprinkhaan staat symbool voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De verschillende manieren van voortbewegen van sprinkhanen zijn een metafoor voor de mogelijke ontwikkelingstrajecten van jonge kinderen. Sprinkhanen bewegen zich op allerlei manieren voort. Zo kunnen zij lopen en springen. Sommige soorten kunnen ook vliegen. Natuurlijk kan een sprinkhaan ook even stilstaan. Deze verschillende manieren van voortbewegen staan voor de verschillende ontwikkelingstrajecten die kinderen kunnen doorlopen. Net als dat een sprinkhaan zich niet altijd op dezelfde manier voortbeweegt (soms loopt een sprinkhaan, en op andere momenten springt of vliegt een sprinkhaan), ontwikkelen kinderen zich ook niet continue op dezelfde snelheid. Op bepaalde momenten ontwikkelt een kind zich stapje voor stapje, op andere momenten ontwikkelt een kind zich razendsnel, en weer op andere momenten blijft de ontwikkeling even stilstaan. Een ontwikkelingstraject is dus voor elk kind uniek.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:06