Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Research Onderzoeksproject gEGRONd

Wie zijn wij?

Onderzoekers:

Projectteam:

  • Dr. Elianne Zijlstra, Orthopedagoog, Universitair docent RUG afdeling orthopedagogiek
  • Dr. Inge van Balkom, Kinder- en jeugdpsychiater, directeur Jonx onderdeel van Lentis
  • Dr. Boudien Flapper, Kinderarts sociale pediatrie Beatrix Kinderziekenhuis-UMCG
  • Dr. Wendy Post, Methodoloog/statisticus, Universitair hoofddocent RUG afdeling orthopedagogiek

Het onderzoek naar kinderen in het Gronings aardbevingsgebied valt onder het Gronings Perspectief en wordt gefinancierd door de Nationaal Coördinator Groningen.

Laatst gewijzigd:26 juli 2021 15:16