Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Research

Onderzoek - Faculteit GMW

De thema’s van het onderzoek in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen beslaan de hele breedte van het vakgebied: Van onderzoek naar de werking van de hersenen op microniveau tot onderzoek dat probeert grootschalige maatschappelijke processen in kaart te brengen.

Het onderzoek dat verricht wordt in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is ondergebracht in drie onderzoeksinstituten:

In samenwerking met andere faculteiten vindt onderzoek plaats op de terreinen van

Laatst gewijzigd:02 juli 2019 15:39
printView this page in: English