Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Leefplezierapp helpt ouderen om meer plezier uit het leven te halen

30 juni 2017
De Leefplezier app
De Leefplezier app

De Leefplezierapp geeft ouderen inzicht in hun leefplezier en biedt hen handvatten voor veranderingen in leefstijl, waardoor ze meer plezier en geluk in het leven ervaren. De app, die ontwikkeld is door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zorgconcern Espria, bevordert het algemeen welbevinden en de zelfredzaamheid van senioren. Als zij meer zicht hebben op de dingen waar ze gelukkig van worden draagt die kennis bij aan meer welbevinden en het streven naar zo lang mogelijke zelfstandigheid.

De app richt zich op 55+’ers. Zij houden 30 dagen een digitaal dagboek bij en beantwoorden elke dag een aantal vragen over wat zij de afgelopen dag gedaan hebben en hoe ze zich voelen. Hiermee krijgen ze inzicht in wat hen gelukkig maakt. Met deze persoonlijke resultaten kunnen ze zelf aan de slag of met iemand in hun omgeving, zoals een familielid of verzorgende.

Wetenschappelijk onderzoek naar patronen van geluk

Vier jaar geleden startte het onderzoeksteam van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG in samenwerking met Espria een wetenschappelijk onderzoek naar hoe zij Nederlandse 55+’ers inzicht kunnen geven in patronen die hen gelukkig maken. Bertus Jeronimus, onderzoeker van de RUG: ‘Geluk is een persoonlijke beleving. De ene persoon is in zijn element wanneer hij samen met zijn vrienden is en een ander leest liever in alle rust een boek op de bank. Veel mensen denken dat ze weten wat hen gelukkig maakt, maar staan hier eigenlijk nooit bewust bij stil. Dus we hebben een app ontwikkeld waarmee mensen hun eigen leefplezier kunnen onderzoeken. Het gaat namelijk niet om dat ene piekmoment waarin je je blij voelt, maar dat je dag in dag uit tevreden bent.’


Meer plezier in het leven door kleine aanpassingen

Gebruikers die de app testten, geven aan dat ze door het gebruik ervan hebben gezien dat kleine aanpassingen in de dagelijkse routine hen al gelukkiger maken. Zo heeft Anjo (72) meer inzicht gekregen in de dingen die haar gelukkig maken en besprak dit ook met haar partner: ‘Je wordt je heel bewust van hoe je leven eruit ziet. Zelf stond er echt even bij stil als ik bijvoorbeeld een leuk kaartje van iemand kreeg. Maar ook over de meer serieuze zaken ben ik bewust mee bezig gegaan door gebruik van de app. Zo ben ik slecht te been en loop op krukken, waardoor ik minder mobiel ben. Mijn partner moet zich daarom vaak aan mij aanpassen. Samen hebben we bekeken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Zo ondernemen we ook wel dingen apart, zodat hij de dingen kan doen die hij graag wil. We blijven in ieder geval niet alle dagen samen op de bank zitten!’

Geluk is persoonlijk

‘Vaak zijn het simpele aanpassingen die er al voor zorgen dat je je fijner voelt. 55+´ers verplichten zich bijvoorbeeld vaak om te gaan sporten, omdat ze denken dat het gezond is en ze verwachten dat ze zich daardoor beter gaan voelen. Maar lang niet iedereen wordt gelukkig van sporten. Waar je gelukkig van wordt is namelijk voor iedereen verschillend. Door dit voor jezelf inzichtelijk te maken kun je hier wat aan doen, waardoor je je vaker fijner voelt,’ aldus Jeronimus.

De Leefplezierapp is gratis te downloaden via www.leefplezierapp.nl en is beschikbaar in de App Store en Google Play Store. De gegevens uit de app worden, na akkoord van de gebruiker, volledig geanonimiseerd gebruikt bij het verdere onderzoek naar patronen van geluk.


Meer informatie:

Laatst gewijzigd:04 augustus 2022 14:15

Meer nieuws