Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOvergangen en aansluitingen in het onderwijs

Algemeen

In dit NRO-PRoBo onderzoeksproject wordt de ontwikkeling van leerlingen rondom de overgangen tussen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht. Een belangrijk speerpunt is de aandacht voor zowel de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen en effecten op korte en langere termijn. Daarnaast zijn de differentiële effecten tussen leerlingen een belangrijk aandachtspunt, dat wil zeggen, aandacht voor groepen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken zoals hun sociaal milieu. In het project worden tevens effecten van mogelijke wijzigingen in het onderwijsbeleid rondom de po-vo aansluiting bestudeerd middels een simulatiestudie.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:50
printView this page in: English