Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Melle

Informatie voor professionals

Op deze jonge leeftijd ontwikkelen kinderen zich razendsnel op allerlei domeinen en tegelijkertijd bestaan er grote verschillen in ontwikkeling tussen en binnen kinderen. Vanwege deze snelle en variabele ontwikkeling vinden leerkrachten, therapeuten en artsen het soms erg lastig om het verloop van de ontwikkeling van jonge kinderen te voorspellen. Het voorspellen van de ontwikkeling is belangrijk om onderwijs, zorg en interventies optimaal af te stemmen op de mogelijkheden van het individuele kind, hetzij kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen, kinderen met specifieke taalontwikkelingsproblemen of kinderen zonder ontwikkelingsproblemen.

We weten echter nog (te) weinig over het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen. Uit recente onderzoeken is al wel gebleken dat de ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals motoriek, taal en cognitie, met elkaar samenhangt. Maar we weten minder goed hoe deze ontwikkelingsgebieden precies invloed op elkaar uitoefenen bij jonge kinderen en welke factoren daarbij een rol spelen.

Als leerkracht, therapeut of arts komt u in contact met jonge kinderen en misschien herkent u dit tekort aan kennis over het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen. Daarom willen wij aan de hand van het MELLE-project de kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen vergroten. Deze kennis biedt handvatten om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren. Deze kennis kan zowel in het onderwijs, de zorg, de diagnostiek als de behandeling gebruikt worden.

De centrale doelstelling van het MELLE-project is de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart brengen, met specifieke aandacht voor motoriek, taal en cognitie. Hierbij onderzoeken we welke invloed deze ontwikkelingsdomeinen op elkaar hebben. Daarnaast willen we ook weten welke factoren van het kind en de omgeving invloed hebben op de ontwikkeling.

In het MELLE-project willen we meer te weten komen over jonge kinderen met én zonder risico op ontwikkelingsproblemen. Meer specifiek: de kinderen die wij willen volgen zijn kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar die óf motorische ontwikkelingsproblemen óf specifieke taalontwikkelingsproblemen óf geen ontwikkelingsproblemen ondervinden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Door middel van halfjaarlijkse bezoeken willen we de ontwikkeling van de jonge kinderen in kaart brengen. De eerste testafnames zijn gestart in april 2016.

Komt u als professional (bijvoorbeeld als leerkracht, therapeut of arts) in aanraking met jonge kinderen en kent u kinderen binnen onze doelgroep? Dan hopen wij dat u samen met ons deze kinderen wilt rekruteren door de ouders op de hoogte te stellen van dit onderzoek. Dit kunt u doen door hen een informatiebrief te verstrekken en/of hen door te verwijzen naar deze website. Daarnaast is het mogelijk een poster van dit onderzoek op te hangen in uw praktijk, school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf etc.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie over het MELLE-project? Dan kunt u contact met ons opnemen. Misschien overbodig: indien u als professional een kind zou willen aanmelden voor deelname aan het onderzoek, vragen wij u eerst toestemming van de ouders/verzorgers te vragen, alvorens persoonlijke gegevens aan ons door te geven.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:21