Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Melle

In de media

Het MELLE-project is voor het eerst geïntroduceerd op het 'Nederlandse DCD (Developmental Coordination Disorder) Congres' op 30 januari 2016.

Samen met Maria Livia Bernardi, een onderzoeker van de City University London, is door de onderzoekers binnen het MELLE-project een symposium georganiseerd omtrent de relatie tussen motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen op het ISEI Congres (Congres of the International Society for Early Intervention) te Stockholm (8-10 juni 2016).

In januari 2017 is het MELLE-project gepresenteerd op het CIAPSE2 Congres (Children's Physical Activity and Sport Conference) in Jyväskylä, Finland.

In juli 2017 zijn resultaten van het MELLE-project gepresenteerd op een internationale conferentie in Australië: Van der Veer, G., Cantell, M., Minnaert, A., & Houwen, S. (2017). MELLE-Project: Early development of motor, executive, and language functioning in 3- to 5-year old children with and without developmental risk. Oral paper, 12th International Developmental Coordination Disorder Conference, Perth, Australia, July 5-8, 2017.

In juni 2018 zijn Erica Kamphorst, Gerda van der Veer, en Suzanne Houwen naar de Jean Piaget Society conferentie in Amsterdam geweest. Deze conferentie richtte zich op de complexiteit van ontwikkeling en de interacties tussen ontwikkelingsdomeinen. De MELLE onderzoekers hebben veel geleerd over de motorische en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Ook hebben zij ervaringen uitgewisseld met een onderzoeksgroep uit Bern die zich, net als het MELLE-project, richten op de motoriek en executieve functies bij jonge kinderen.

Als MELLE-team zijn we erg blij dat we afgelopen tijd de kans hebben gehad om de tot nu toe opgedane inzichten te delen met een breed publiek van internationale wetenschappers en professionals uit de praktijk. Van 11 t/m 14 september 2019 bezochten Suzanne Houwen en Erica Kamphorst het congres Healthy & Active Children in Verona, Italië. Dit congres had als doel het delen van onderzoeksresultaten met betrekking tot motorische ontwikkeling en fysieke activiteit. Het was goed om te zien dat er steeds meer aandacht komt voor de samenhang tussen motorische ontwikkeling, en ontwikkeling binnen andere domeinen (bijvoorbeeld sociaal-emotioneel). Iets waar we binnen het MELLE-project ook veel aandacht voor hebben. Erica Kamphorst besprak d.m.v. een poster-presentatie haar onderzoeksopzet gericht op schoolrijpheid, waarbij ze specifieke aandacht had voor het belang van het motorische domein. Suzanne Houwen gaf een presentatie gericht op stabiliteit van motorisch functioneren bij jonge kinderen.

Dergelijke kennis is ook relevant voor kinderen met (een risico op) ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met DCD (DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen). Vanuit die gedachte waren MELLE-projectleiders Marja Cantell en Suzanne Houwen dit jaar de voorzitters van de wetenschappelijke commissie van de 13e editie van het internationale Developmental Coordination Disorder (DCD) congres. Dit congres vond plaats van 5 tot 8 juni in Jyväskylä, Finland, waar veel wetenschappers en behandelaren van over de hele wereld die werken met kinderen met DCD de kans kregen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Gerda van der Veer  heeft een presentatie gehouden over de vergelijking tussen twee motorische tests m.b.t. het in kaart brengen van het motorisch functioneren van jonge kinderen. De presentatie was onderdeel van een symposium over diagnostiek op het gebied van motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. Suzanne Houwen gaf hier een vergelijkbare presentatie als die in Verona. Marja vertelde over het MELLE-project in het algemeen aan een Finse publiek van leraren, fysiotherapeuten, psychologen en onderzoekers. Ze had ook een uniek DCD-kliniekteam uit Groningen, Beatrixoord, uitgenodigd om te vertellen over hun interdisciplinaire aanpak van diagnostiek tot interventie, bij kinderen met problemen op het gebied van coördinatie van bewegingen.

Laatst gewijzigd:22 mei 2024 15:51