Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Melle

Het onderzoek

.

Het MELLE-project is een onderzoek van de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. De centrale doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart brengen, met specifieke aandacht voor motoriek, cognitie, en taal. Hierbij onderzoeken we welke invloed deze ontwikkelingsdomeinen op elkaar hebben. Daarnaast willen we ook weten welke factoren behorende bij het kind en de omgeving invloed hebben op de ontwikkeling. Deze kennis biedt handvatten om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren. Deze kennis kan zowel in het onderwijs als de zorg voor bijvoorbeeld diagnostiek, begeleiding, monitoring en behandeling gebruikt worden. Bij dit onderzoek hebben we de hulp van ouders, professionals en kinderen hard bij nodig!

Hoe?

 • De onderzoekers doen samen met het kind taakjes op het gebied van motoriek, cognitie en taal.
 • De ouders vullen vragenlijsten in over de ontwikkeling van het kind. In deze vragenlijsten komt de motorische-, cognitieve- en taalontwikkeling aan bod. Daarnaast vragen we ook enkele gegevens over het kind en zijn/haar leefomgeving, zoals bijvoorbeeld geboortegewicht en deelname aan bepaalde activiteiten.
 • We vragen de moeder en het kind (om ongeveer 10 minuten) samen te spelen aan de hand van de door de onderzoeker aangeboden taakjes. Op deze manier kunnen wij zien hoe de motorische-, cognitieve- en taalvaardigheden van jonge kinderen tot uiting komen in alledaagse situaties.

.
.

Wie?

In dit onderzoek volgen we jonge kinderen van 3 tot en met 5 jaar*:

 • Met motorische ontwikkelingsproblemen;
 • Met taalontwikkelingsproblemen;
 • Zonder ontwikkelingsproblemen.

* op dit moment kunnen er geen nieuwe kinderen meer instromen.

Wanneer en waar?

 • Wij willen de kinderen graag halfjaarlijks volgen tot ze 6 jaar oud zijn.
 • We spreken met ouders af waar en wanneer de testafname plaatsvindt (bijv. thuis, of in het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit Groningen).

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie die we krijgen. Het MELLE-Project is goedgekeurd door de Ethische Commissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Rijksuniversiteit Groningen).

.

Wat hebben deelnemers hieraan?

Ouders

 • U krijgt één keer per jaar een verslagje over de ontwikkeling van het kind. Dit levert dus een klein boekwerkje op waarin u precies ziet hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in deze tijd.
 • Door mee te doen, helpt u (indirect) professionals die met jonge kinderen werken en andere ouders, doordat we steeds meer over deze kinderen zullen leren.
 • Het gehele onderzoeksproces kunt u volgen op de website.

Deelnemende professionals

 • De onderzoeksresultaten zullen we bij u komen presenteren.
 • Door mee te doen helpt u (indirect) andere professionals die met jonge kinderen werken en ouders, doordat we steeds meer over deze kinderen zullen leren.
 • Het gehele onderzoeksproces kunt u volgen op de website.

Heeft u interesse in het onderzoek of wilt u meer informatie? Dan kunt u hier vrijblijvend uw naam en gegevens invullen. Eén van onze medewerkers zal dan binnenkort contact met u opnemen om meer uitleg te geven over het onderzoek en uw vragen te beantwoorden.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:21