Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

GION promovendi Annegien Langeloo en Mariëtte Hingstman met Fulbright beurs drie maanden naar US

30 mei 2018
Annegien Langeloo en Mariëtte Hingstman

Annegien Langeloo en Mariëtte Hingstman, twee promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam binnen het GION, ontvingen woensdag 30 mei uit handen van een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW en Amerikaans ambassadeur Peter Hoekstra een Fulbright scholarship. Met deze beurs kunnen zij drie maanden onderzoek doen in de Verenigde Staten.

Mariëtte Hingstman werkt binnen het GION aan de introductie van Success for All in Nederland. Zij zal aan de Johns Hopkins University in Baltimore een multiple case study doen naar inclusie van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op Amerikaanse Success for All-scholen. Dit om beter te begrijpen hoe Success for All dit type leerlingen ondersteunt en wat daarin de rol is van de lokale context. Deze inzichten kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van Success for All in Nederland.

Het PhD-project van Annegien Langeloo richt zich op de gelegenheid tot leren van een- en meertalige kleuters. Tijdens haar verblijf in de VS, aan de University of Virginia in Charlottesville, gaat zij onderzoek doen naar de unieke bijdrage van klasseninteractie, individuele leerkracht-kind interactie en betrokkenheid op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid van een- en meertalige kleuters. Zij zal samenwerken met de ontwikkelaars van het Classroom Assessment Scoring System. Dit systeem gebruikt Annegien Langeloo ook in haar PhD-onderzoek.

Fulbright beurzen

Jaarlijks verstrekt het Fulbright Center verschillende beurzen aan Nederlandse en Amerikaanse studenten en onderzoekers. Hiermee stimuleert het high impact uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Uitreiking

De uitreiking vond plaats op 30 mei 2018 plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Naast Annegien Langeloo en Mariëtte Hingstman, ontving ook Fardo Eringa van Religious Studies een van de in totaal 9 phd Fulbright beurzen.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:23 april 2019 22:24

Meer nieuws