Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization News PhD Defences BSS

Doing well and feeling well The Role of Selection, Optimization, and Compensation as Strategies of Successful (Daily) Life Management

The role of selection, optimization, and compensation as strategies of successful (daily) life management
PhD ceremony:Ms D. (Darya) Moghimi
When:March 07, 2019
Start:11:00
Supervisors:prof. dr. N. (Nico) van Yperen, prof. dr. S. (Susanne) Scheibe
Co-supervisor:dr. H. Zacher
Where:Academy building RUG
Faculty:Behavioural and Social Sciences
Doing well and feeling well The Role of Selection, Optimization,
and Compensation as Strategies of Successful (Daily) Life
Management

SOC-model niet alleen geschikt voor oudere werknemers

Overal ter wereld is de vergrijzing van werknemers en de stijgende pensioenleeftijd een punt van aandacht. Daarom is de vraag belangrijk of oudere werknemers passen bij de organisaties die ze in dienst hebben. Het SOC-model (Selectie, Optimalisatie en Compensatie) is een van de manieren om hiernaar te kijken, als een reeks actie-regulatiestrategieën die het succesvol ouder worden op het werk mogelijk maken. Darya Moghimi onderzocht de effectiviteit van het SOC-model.

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat SOC-strategieën niet specifiek gunstig zijn voor oudere werknemers, maar voor iedereen die er gebruik van maakt, onafhankelijk van de leeftijd. De bevindingen ondersteunen verder het idee dat SOC een model is van succesvol (dagelijks) levensmanagement in verschillende domeinen, waaronder werk en onderwijs.