Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

Women's empowerment in the context of microfinance services

Promotie:dr. M.A. (Marloes) Huis
Wanneer:18 oktober 2018
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. S. (Sabine) Otten, prof. dr. B.W. (Robert) Lensink
Copromotor:dr. N. (Nina) Hansen
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Women's empowerment in the context of microfinance services

Empowerment van vrouwen in Sri Lanka en Vietnam

Women’s empowerment wordt mondiaal gezien als een belangrijke factor in duurzame ontwikkeling. Een prominente aanpak om dat te stimuleren is vrouwen toegang te bieden tot microfinanciering, zoals microleningen en training. In haar onderzoek paste Marloes Huis kwalitatieve en kwantitatieve methoden toe om de betekenis en ontwikkeling van women’s empowerment in de context van microfinanciering systematisch te bekijken.

In haar proefschrift toont Huis aan dat women’s empowerment een veelzijdig proces is, dat zich zowel richt op individueel als collectief bewustzijn. Het gaat om overtuigingen en gedrag die zijn ingebed in de sociale structuur van specifieke culturele contexten. Het proefschrift onderscheidt in drie verschillende dimensies: persoonlijke, relationele en maatschappelijke empowerment. Uit het onderzoek blijkt dat toegang tot training in het kader van microfinancieringsdiensten de persoonlijke en relationele empowerment van vrouwen in gang kan zetten. Belangrijk is dat training aangepast wordt aan de behoeften van vrouwelijke ondernemers. Daarbij kan de betrokkenheid van hun echtgenoten een veelbelovende manier zijn om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.