Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchiefnieuws in 2009

Jacques van Ruiten: Spraakverwarring

Adams Appel 11 juni 2009

Samenvatting

Waar komt spraakverwarring vandaan? Volgens de bijbel heeft God de taal van de mensen verward om te voorkomen dat de babyloniërs een toren tot in de hemel bouwden. Universitair hoofddocent Israëlitische letterkunde Jacques van Ruiten vertelt meer over dit verhaal.
Ook intercultureel kunnen er spraakverwarringen ontstaan. Essam Dagal uit Saoudie Arabie en zijn consulente en docente Nederlands  Jennie van Huizen vertellen over de spraakverwarringen die buitenlandse studenten in Nederland tegenkomen.
Hoogleraar neurolinguistiek Roelien Bastiaanse vertelt over afasie en de problemen die patiënten hebben bij bepaalde beschadigingen in de hersenen.


De wetenschappers in deze Adams Appel

Prof. dr. Y.R.M. (Roelien) Bastiaanse

Roelien Bastiaanse is hoogleraar neurolinguistiek. Zij heeft Nederlands gestudeerd aan de vrije universiteit Utrecht en is via Brussel, waar zij onderzoek deed naar “language pathology” naar Groningen gekomen. Aan de RUG is zij op het onderwerp afasie gepromoveerd. Nog steeds is dit een onderwerp waar zij zich veel mee bezig houdt. Tevens is zij bestuurslid van de Nederlandse afasie vereniging.

Dr. J.T.A.G.M. (Jacques) van Ruiten

Jacques van Ruiten is universitair hoofddocent in de Israëlitische letterkunde en de uitlegging van het Oude Testament en de vroege Joodse letterkunde. Hij heeft theologie aan de katholieke theologische universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na zijn promotie begon hij les te geven in onder andere exegese in het oude testament en oude Joodse literatuur.

Drs. J.M. (Jennie) van Huizen

Jennie van Huizen is consulent taal en communicatie voor buitenlandse studenten en artsen. Ze geeft Nederlandse les en maakt buitenlanders wegwijs op de universiteit.

Essam Dagal

Essam Dagal uit Saoudie Arabie kwam 2,5 jaar geleden naar Nederland en is nu eerstejaars geneeskunde.


De volledige tekst is na te lezen op AdamsAppel .

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 16:00