Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Postacademisch Onderwijs

PAO

Hierbij vindt u het aanbod van Postacademisch Onderwijs (PAO) dat door de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap wordt verzorgd.
Voor de meeste postacademische cursussen geldt dat een theologische of religiewetenschappelijke opleiding op academisch of HBO-niveau wordt verondersteld. Cursussen die toegankelijk zijn voor álle geïnteresseerden staan vermeld onder de rubriek Open Colleges.

Al onze postacademische cursussen zijn geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie in het Open Erkend Aanbod. De cursussen op het gebied van Geestelijke Verzorging zijn ook geaccrediteerd door de SKGV.

Als u op de hoogte wilt blijven van ons aanbod aan postacademisch onderwijs, dan kunt u zich aanmelden voor onze PAO-nieuwsbrief.

Aanbod 2020-2021

Laatst gewijzigd:23 september 2020 12:28