Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGrants & Scholarships

Wessel Ganzevoort Fonds

Wessel Ganzevoort
Wessel Ganzevoort

Het Wessel Ganzevoort Fonds ondersteunt studenten en medewerkers van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap bij:

 • De aanschaf van boeken
 • Publicaties
 • Organisatie van congressen en sessies op congressen
 • Studiereizen
 • Overige activiteiten m.b.t. onderzoek

Ook onderzoekers en studenten die studie verrichten op het gebied van de geschiedenis van de Groninger faculteit kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvullende criteria:

 • Noodzaak van ondersteuning van door het WGF
 • Haalbaarheid
 • Uitstraling van de activiteit

De aanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend:

 • 1 april
 • 1 november

Belangstellenden worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen die bestaat uit:

 • Korte omschrijving van het project (400 woorden max.)
 • Begroting
 • Na afloop dient een financiële verantwoording te worden overlegd als ook een kort verslag van de activiteit (200 woorden) met foto.

(Opent dit geen mailclient: mail naar mathilde.van.dijk@rug.nl )

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 12:39