Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsBeurzen en fondsen

Wessel Ganzevoort Fonds

Wessel Ganzevoort
Wessel Ganzevoort

Het Wessel Ganzevoort Fonds ondersteunt studenten en medewerkers van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap bij:

 • De aanschaf van boeken
 • Publicaties
 • Organisatie van congressen en sessies op congressen
 • Studiereizen
 • Overige activiteiten m.b.t. onderzoek

Ook onderzoekers en studenten die studie verrichten op het gebied van de geschiedenis van de Groninger faculteit kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvullende criteria:

 • Noodzaak van ondersteuning van door het WGF
 • Haalbaarheid
 • Uitstraling van de activiteit

De aanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend:

 • 1 april
 • 1 november

Belangstellenden worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen die bestaat uit:

 • Korte omschrijving van het project (400 woorden max.)
 • Begroting
 • Na afloop dient een financiële verantwoording te worden overlegd als ook een kort verslag van de activiteit (200 woorden) met foto.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2018 14:05