Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Meet the Faculty

Over de Faculteit

Leiderschap in diversiteit

De Faculty of Science and Engineering (FSE) biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden. Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen en biomachines tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van neurowetenschappen tot informatica en van moleculaire en evolutionaire biologie tot mariene biologie.

Onze onderzoekers richten zich op fundamentele vraagstukken, in nauwe samenwerking met partners uit de industrie, de medische wereld en andere maatschappelijke gebieden. Vooraanstaande onderzoeksgroepen richten zich op nieuwe terreinen, zoals synthetische biologie en duurzaam energiegebruik.  

Onderwijs

Het onderwijs van de faculteit wordt verzorgd door bacheloropleidingen (Undergraduate School of Science and Engineering) en masteropleidingen (Graduate School of Science and Engineering).

De Graduate School of Science and Engineering legt zich tevens toe op het opleiden van studenten en promovendi in vakinhoudelijke kennis en in de wetenschappelijke vaardigheden.

Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in verschillende onderzoeksinstituten.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 11:47
printView this page in: English