Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017

Thema's

Actuele vraagstukken dragen ruimtelijke consequenties met zich mee. De keuzes die het komende kabinet gaat nemen, hebben daardoor grote gevolgen voor de leefomgeving van huidige en toekomstige generaties. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017 daagt de aanwezige politici uit stelling te nemen in het oplossen van problemen in het hier en nu, met oog voor de toekomst van ruimtelijk Nederland.  

Tijdens het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017 zullen de aanwezige kandidaat-Kamerleden met elkaar debatteren over de volgende thema's:

  • Transitie naar duurzame energie
  • Kracht van de regio
  • Mobiliteit
  • Klimaat

Opzet debat

Om te zorgen voor een spetterende ambiance worden de kandidaat-Kamerleden uitgedaagd om op verschillende manieren met elkaar in debat te gaan. Voor de aanwezigen in de zaal is hierbij een directe rol weggelegd. Door te stemmen kunnen zij bepalen over welke stellingen de kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan en wie daarbij als winnaar uit de bus komt.  

·       Ronde 1: Plenair debat

·       Ronde 2: Politici debatteren één tegen één over een stelling

·       Ronde 3: Plenair debat waarbij het publiek de stelling bepaalt

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 14:21