Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017

Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017

De toekomst van ruimtelijk Nederland

Verslag Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017

Naar aanleiding van de landelijke verkiezingen op 15 maart debatteerden Stientje van Veldhoven (D66), Andre Bosman (VVD), William Moorlag (PvdA), Harry van der Molen (CDA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP) in de Aula van het Academiegebouw. Bij deze derde editie van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat debatteerden deze kandidaat Kamerleden over het energie landschap, mobiliteit, de kracht van de regio, de woningmarkt en waterveiligheid. Onder leiding van presentator Joost Karhof werd deze interactieve avond in goede banen geleid. Aan het eind van het debat bleek D66 de populairste partij onder het aanwezige publiek, dat grotendeels uit studenten van de FRW bestond. Het CDA was de partij met de grootste stijging van het aantal stemmen. U kunt het uitgebreide verslag van het debat lezen.


Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat betekent dit voor de toekomst van ruimtelijk Nederland? Op dinsdag 28 februari 2017 debatteren politici in Groningen, City of Talent, over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Aan de hand van actuele  thema’s is het aan hen om de jonge kiezers te overtuigen van  hun visie en plannen voor de toekomst van ruimtelijk Nederland.

Nederland uit de crisis, op weg naar een volgende?

De files op de wegen bewijzen: Nederland is  uit de economische crisis. Maar, volgende crises dienen zich aan: de energiecrisis, de vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis en bovenal een vertrouwenscrisis. De burger is mondiger geworden en er leeft wijdverbreid ongenoegen in de samenleving. Deze kwesties vragen om stevige beleidskeuzes, ten aanzien van onze ruimtelijke inrichting, maar ook over de rol en houding van de overheid. Hoe kan de politiek het landsbelang zo goed mogelijk dienen en ons land klaar te maken voor de toekomst?

Focus van het debat

Een nieuw kabinet wordt gedwongen keuzes te maken die consequenties zullen hebben voor alle inwoners van Nederland, maar zeker ook voor Groningen en omgeving. De energietransitie heeft een grote ruimtelijke impact. Iedereen is voor duurzame vormen maar niemand wil deze in de achtertuin. In de tussentijd trilt de grond in Groningen regelmatig door de gaswinning... Hoe gaan we om met de lusten en de lasten? De nieuwe Omgevingswet treedt tijdens het volgende kabinet in werking: wat gaat deze wet betekenen voor de samenleving?

De woningmarkt staat onder grote druk ; statushouders zorgen voor (nog) langere wachtlijsten bij sociale woningbouw, wonen in grote steden wordt onbetaalbaar en dorpen aan de rand van Nederland verkrotten. En dan de mondige burger,die er genoeg van heeft en zeggenschap opeist. Moeten deze beter worden betrokken bij besluitvorming, bijvoorbeeld door referenda, of moeten besluiten en plannen vooral beter worden uitgelegd? Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017 daagt politici uit stelling te nemen en het debat aan te gaan.

Doelgroep

Groningen is met afstand de jongste stad van Nederland, en daarmee een stad van de toekomst. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat richt zich daarom primair op jonge mensen, studenten en recent afgestudeerden. Toegang tot het debat is met aanmelding en vrij voor iedereen. Het succesvolle Ruimtelijk Verkiezingsdebat werd zowel in 2010 als in 2012 door circa 500 mensen bijgewoond. Tijdens deze debatten gingen onder meer Jesse Klaver, Farshad Bashir, Henk Nijboer, Betty de Boer met elkaar in gesprek.

Programma:

19:00 Inloop
19:30 Start eerste helft debat
20:30 Pauze
20:50 Start tweede helft debat
21:45 Einde debat
22:00 Borrel

Datum:       dinsdag 28 februari 2017
Locatie:      
Aula, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Logo's
Logo's
Laatst gewijzigd:01 februari 2019 13:12