Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationLectures and symposia

Deelnemers

Aan het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2010 doen de volgende politieke partijen mee: D66, PvdA, CDA, Groenlinks, SP, en VVD. Onder leiding van Menno Bentveld debatteren Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Roos Vermeij (PvdA), Jesse Klaver (Groen Links), Farshad Bashir (SP), Harry van der Molen (CDA), en Betty de Boer (VVD). Het debat zal worden ingeleid door Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De avond wordt geopend door de burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel.


Peter Rehwinkel
Peter Rehwinkel

Inleidende sprekers

Peter Rehwinkel is sinds september 2009 burgemeester van Groningen. Voor die tijd was hij vijf jaar burgemeester van Naarden. Tevens heeft hij namens de PvdA twee jaar zitting genomen in de Eerste Kamer. Als burgemeester van Groningen wil Rehwinkel zorg dragen voor een stabiel en toegankelijk stadsbestuur, bijdrage leveren aan verdere cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie, veiligheid voor burgers in stad garanderen, en eerlijke handel (fairtrade) bevorderen. Dit alles in het besef dat Groningen een City of Talent is.

Gert de Roo
Gert de Roo

Gert de Roo is hoogleraar in de Planologie en hoofd van de Basiseenheid Planologie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesses liggen onder meer bij de besluitvorming rond interventies in de fysieke leefomgeving, de gevolgen van decentralisatie, integratie- en transitieprocessen, en het ontwikkelen en onderbouwen van beslissingsmodellen. Verder levert hij een bijdrage aan het planningtheoretische debat, waarbij hij zich in het bijzonder richt op ontwikkelingen rond complexiteitsdenken en transitiemanagement binnen de planologie. Recentelijk heeft hij gepleit voor een koerswijziging in het ruimtelijk-economisch beleid van Noord-Nederland met zijn boek LILA, Living In Leisure-rich Areas.


Fleur Gräper-van Koolwijk
Fleur Gräper-van Koolwijk

Politici

Fleur Gräper-van Koolwijk  (D66)  is één van de steunpilaren van D66. Ze was onder andere campagneleider voor de Europese verkiezingen, politiek-strategisch medewerker van Sophie in ’t Veld en fractievoorzitter van de D66 Statenfractie Provincie Groningen. Momenteel is ze projectleider Marketing en Communicatie bij de Hanzehogeschool Groningen.

https://provinciegroningen.d66.nl/mensen/fleur-graper-van-koolwijk/

Roos Vermeij
Roos Vermeij

Sinds de verkiezingen van 2006 zit Roos Vermeij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hiervoor is ze politiek adviseur geweest van de minister van Verkeer en Waterstaat en tevens verantwoordelijk voor de introductie van de OV-chipkaart. Naast haar politieke activiteiten is ze bestuurslid van Dance4life en voorzitter van theatervereniging Mugmetdegoudentand.

https://www.pvda.nl/politici/roos-vermeij/

Jesse Klaver
Jesse Klaver

Sinds september 2009 is Jesse Klaver voorzitter van CNV jongeren en staat voor deze landelijke verkiezingen voor het eerst op de kandidatenlijst van GroenLinks. In de periode 2006-2009 was hij bestuurslid van DWARS, de jongerenorganisatie van Groenlinks. Met zijn 24 jaar zou hij de doelgroep moeten kunnen aanspreken.

https://groenlinks.nl/mensen/jesse-klaver

Farshad Bashir
Farshad Bashir

Farshad Bashir werd in 2002 actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD. Hij was raadslid in Leeuwarden. Hij studeert fiscaal recht en is Tweede Kamerlid sinds begin 2008. Daarmee is hij het jongste Tweede Kamerlid ooit en de jongste deelnemer aan dit debat.

http://www.sp.nl/farshadbashir/

Harry van der Molen
Harry van der Molen

Harry van der Molen werkt als directiebeleidsmedewerker bij OUDERS & COO. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Leeuwarden sinds 2010 en gemeenteraadslid sinds 2006. Daarnaast vervult hij nog een aantal andere bestuursfuncties. In het verleden was hij voorzitter van het landelijk CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, van 2006 tot en met 2009. De relatie jongeren en politiek is hem dus niet vreemd.

http://www.harryvandermolen.nl

Betty de Boer
Betty de Boer

Betty de Boer zit sinds 2002 zit in de gemeenteraad van Groningen, waar ze sinds 2006 fractievoorzitter van de VVD is. Deze Friezin heeft in Groningen rechten gestudeerd en heeft na afronding van de studie onder andere gewerkt voor de Oliehandelsmaatschappij North Sea Petroleum, de gemeente Emmen, de provincie Groningen, TPG Pakketservice en De Boer Consultancy.  Het eerste dat ze wil aanpakken in de Tweede Kamer is de staatsschuld.

http://www.bettydeboer.eu/


Menno Bentveld
Menno Bentveld

Debatleider

De leiding van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2010 is in handen van Menno Bentveld (Leiden, 1967). Hij is bekend als één van de gezichten van VARA’s sportieve - met een Academy Award onderscheiden - actieprogramma ‘Jules Unlimited’. Daarnaast presenteerde hij presenteerde het poulaire TV-programma ‘Herexamen’. Sinds januari 2007 vormt hij samen met Andrea van Pol het nieuwe presentatieduo van het gerenommeerde natuur- en milieuprogramma ‘Vroege Vogels’ op Radio 1. Menno presenteert hiernaast ook het wekelijkse wetenschapsprogramma ‘Nieuwslicht’, dat bekroond werd met de Eureka-prijs. In de jongerendebatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ was hij debatleider en tijdens de openingsavond van het Amnesty International Film Festival trad hij op als gastheer.  

Naast zijn werk als presentator besteed hij tegenwoordig tijd aan optredens als dagvoorzitter en discussieleider op verschillende bijeenkomsten. Hij verzorgt dit met dezelfde snelheid en betrokkenheid als die we kennen van zijn programma’s. In deze aansprekende stijl zal hij de leiding van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2010 op zich nemen.

Laatst gewijzigd:22 november 2017 11:17