Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia RVD

Over ons

Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat is de uitgelezen plek om te debatteren over ruimtelijk Nederland. Aan de hand van actuele vraagstukken over de fysieke leefomgeving is het aan de politici om kiezers te overtuigen van hun visie voor toekomstig ruimtelijk Nederland.

Ook tijdens de verkiezingen moet aandacht besteed worden aan de keuzes in onze ruimte en de aanpak hiervan, want deze keuzes hebben grote invloed op ruimtelijk Nederland. Het debat biedt politici niet alleen de mogelijkheid om hun visie hiervoor uit te spreken, maar ook om duidelijk te maken aan het publiek wat hun aanpak zal zijn voor de grote ruimtelijke vraagstukken in een kleine Nederland.

Succesvolle en goed bezochte edities van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat vonden eerder plaats in 2010, 2012, 2017 en 2021. De organisatie van het debat ligt al sinds 2010 in handen van G.D.P. Ekistics, een netwerk van studenten en afgestudeerde professionals die werken aan ruimtelijk Nederland.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het nationaal ruimtelijk verkiezingsdebat via deze website of onze socials.

Voorgaande edities

Succesvolle en goed bezochte edities van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat vonden eerder plaats in 2010, 2012, 2017 en 2021. De organisatie van het debat ligt al sinds 2010 in handen van G.P.D. Ekistics, een netwerk van studenten en afgestudeerde professionals die werken aan ruimtelijk Nederland.

Het uitgebreide verslag van de editie in 2017 kunt u lezen via de volgende link:
https://www.rug.nl/news/2017/03/aspirant-kamerleden-debatteren-over-ruimtelijke-ordening

Het uitgebreide verslag van de editie in 2021 kunt u lezen via de volgende link:
https://www.rug.nl/frw/organization/lezingen-symposia/rvd/editie-2021

Laatst gewijzigd:18 mei 2021 13:37