Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia RVD

Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2023

RVD 2023
RVD 2023

Op vrijdag 3 november 2023 vond voor de vijfde keer het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat plaats in de Rabo Studio van het Groningen Forum. Tijdens het debat gingen politici van CDA, D66, GroenLinks-PvdA, Nieuw Sociaal Contract, Partij voor de Dieren, SP, Volt en VVD met elkaar in debat over ruimtelijke thema’s. De partijen gaven hun toekomstvisie voor Nederland en debatteerden over wonen, klimaat en de verhouding Randstad-regio. Het debat werd georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en (Groninger Dispuut der Planologen) Ekistics in samenwerking met innovatie- en inspiratiefestival Let’s Gro. Het debat werd geleid door Marijke Roskam.

De debaters waren:

  • Julian Bushoff (GroenLinks - Partij van de Arbeid)
  • Jimmy Dijk (SP)
  • Martine van Schaik (PvdD)
  • Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract)
  • Imane Elfilali (Volt)
  • Hanneke Steen-Klok (CDA)
  • Hans Vijlbrief (D66)
  • Aukje de Vries (VVD)

Traditiegetrouw organiseert de RUG het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat. Dat doen we met overtuiging, want ontzettend veel urgente maatschappelijke vraagstukken komen in de ruimtelijke inrichting samen. De Rijksuniversiteit Groningen ziet het als haar maatschappelijke taak om bij te dragen aan het maatschappelijke en politieke debat over de ruimtelijke vraagstukken. De opgaves voor Nederland zijn groot en we willen laten zien hoe dat kan. Daarom leiden onze ruimtelijke experts de debatrondes in. Om vervolgende de kandidaat Tweede Kamerleden uit te dagen om over de grote ruimtelijke vraagstukken voor Nederland visies te vormen en goed geinformeerde keuzes te maken. De komende jaren blijven onze wetenschappers als kennispartner voor de parlement en ambtenaren werken aan oplossingen voor deze grote en actuele maatschappelijke thema’s.

NRVD
NRVD
Laatst gewijzigd:27 november 2023 15:07