Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationLectures and symposia

Lezingen en symposia

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen organiseert jaarlijks verschillende lezingen en symposia, waaronder vier keer per jaar de Planologielezing. Daarnaast wordt jaarlijks de Herta Macht Scriptieprijs uitgereikt. Hou de facultaire agenda in de gaten voor een overzicht van de komende activiteiten, of kies in het menu de activiteit van je keuze.

Laatst gewijzigd:05 maart 2013 15:36
printView this page in: English