Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

19 februari 2019
Het ommeland van Groningen

Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel Transportgeografie mee bezig wil gaan houden.

In rurale gebieden, oftewel het ommeland, is de afstand tot veel dagelijkse voorzieningen beduidend groter dan in de stad. De grotere afstanden zorgen ervoor dat mensen afhankelijker zijn van de auto. Tegelijkertijd heeft het openbaar vervoer het moeilijk in het ommeland. Door de lage vervoersvraag rijden bussen hier minder vaak. Vooral bewoners voor wie de auto of fiets geen alternatief is kunnen hiervan hinder ondervinden.

Momenteel richt veel onderzoek naar mobiliteit- en leefbaarheidsproblemen zich op de stad. En dat is gek, omdat toch bijna 5 miljoen Nederlanders buiten steden wonen. Het onderzoek van Tillema zal bijdragen aan het inzicht in mobiliteit en de beleving van bereikbaarheid in gebieden daarbuiten. Daarnaast gaat hij onderzoek doen naar de rol van slimme en innovatie mobiliteitsoplossingen. Tillema: “Innovaties in transport, zoals zelfrijdende voertuigen, elektrische fietsen en ‘Mobility-as-a-Service’-concepten, beïnvloeden de mobiliteit en de bereikbaarheid van zowel steden als gebieden daar buiten. Ook kunnen ze invloed hebben op de uiteindelijke ruimtelijke inrichting en daarmee op de plekken waar huishoudens en bedrijven hun activiteiten ondernemen.

Over Taede Tillema

Taede Tillema is deskundig op het gebied van mobiliteit, infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening. Hij werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn werkzaamheden bij het KiM. Zijn oratie bij de Rijksuniversiteit Groningen zal plaatsvinden op 26 februari.

Laatst gewijzigd:19 februari 2019 14:40

Meer nieuws