Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial Sciences

News

Nieuwbouwmonitor geeft inzicht in (plannen) nieuwbouw
Posted on:20 November 2019

Waar wordt het meeste gebouwd en hoeveel nieuwbouw komt er eigenlijk bij? Met de Nieuwbouwmonitor kun je de nieuwbouw in Nederland zelf bijhouden en bijvoorbeeld zien hoeveel openstaande bouwvergunningen binnen 5 kilometer van een Natura2000 liggen. Ontwikkeld door de Geodienst van de RUG, biedt deze app een overzicht van hoe het met de nieuwbouw in Nederland gesteld is. De Nieuwbouwmonitor is genomineerd voor de SODA 2019 award van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Minder kansen op werkzekerheid aan de randen van Nederland
Posted on:06 November 2019

In de regio’s aan de randen van Nederland hebben starters op de arbeidsmarkt minder kans op het vinden en behouden van een baan dan vergelijkbare personen in de rest van het land. Dat geldt ook voor voormalig werklozen uit die regio’s. Voor een deel ligt dat aan regionale omstandigheden, die zich buiten de invloedsfeer van werkzoekenden bevinden.

House prices drop near large asylum seekers’ centres, but only outside cities
Posted on:05 November 2019

Researchers from the University of Groningen and the Gran Sasso Science Institute in Italy have calculated that in some cases, the opening of new asylum seekers’ centres makes the prices of nearby houses decrease significantly. The researchers came to this conclusion after analysing the transaction prices of houses close to all of the COA (Central Agency for the Reception of Asylum Seekers) refugee centres that opened their doors in the Netherlands between 2011 and 2015. After the opening of the largest refugee centres – those that can accommodate at least 500 asylum seekers – the prices of nearby houses dropped by an average of 9%, but only in sparsely populated areas. In other areas or in cases in which the refugee centres were smaller, no significant price changes were observed.

New lectures series: Treasures from the University Library
Posted on:10 October 2019

In the lecture series Treasures from the University Library, researchers using material from our Special Collections talk about their research, while the objects in question are also present.

The fight against village shrinkage
Posted on:10 September 2019

Tialda Haartsen is a researcher of rural depopulation. In the bog of village shrinkage, beautiful flowers occasionally blossom unexpectedly.

Tackling bicycle chaos through nudging
Posted on:02 July 2019

Healthy food displayed at eye height, electronic signs showing smiley faces, red carpets to ward off bikes. We are all being ‘nudged’ on a regular basis, encouraged to behave in a particular way. Koen Bandsma is researching how this works on the street. He presents a lesson in nudging through five examples.

Prof. Dirk Strijker to receive Royal Decoration
Posted on:13 June 2019

On Thursday 13 June, Prof. D. Strijker was appointed Officer of the Order of Orange-Nassau. The Mayor of Aa en Hunze T. Baas presented the award in the Blue Room of the Duisenberg Building.

Geschiedenis FRW: eerste internationale wetenschapper Gregory Ashworth
Posted on:27 May 2019

In 1979 bij de Subfaculteit wordt de uit Engeland afkomstige Gregory Ashworth benoemd als wetenschappelijk medewerker voor stadsgeografie. Het is destijds voor het eerst dat voor een vacature in de wetenschappelijke staf ook in het buitenland wordt geworven. En meteen met succes, want Greg Ashworthmanifesteert zich in de bijna dertig jaar dat hij bij de faculteit met innovatief onderzoek en als geliefd docent.

Geschiedenis FRW: Inge Hutter eerste vrouwelijke hoogleraar en decaan van Ruimtelijke Wetenschappen
Posted on:13 May 2019

Inge Hutter is in 2004 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Ze wordt in 2011 ook de eerste vrouwelijke decaan van de faculteit en daarnaast de eerste decaan die uit de basiseenheid (vakgroep) demografie komt. Dit staat ook wel symbool voor Hutters rol als bestuurder van de faculteit, omdat haar decanaat een periode is waarin de faculteit bewust aandacht gaat besteden aan groepen mensen en onderwerpen die niet ‘mainstream’ zijn. Ze stimuleert als decaan en als hoogleraar mensen om zichzelf uit te dagen en voortdurend te vernieuwen, en dat ook te laten zien aan de buitenwereld.

Prof. Clara Mulder receives honorary doctorate from Umeå University, Sweden
Posted on:09 May 2019

In appreciation of her long standing collaboration with researchers at the Department of Geography and the Centre for Demographic and Aging Research of Umeå University in Sweden, professor of Demography, Clara Mulder, receives an honorary doctorate.

For older news, see the news archive

printView this page in: Nederlands