Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Actueel

Onderzoek moet helpen ouderen met beginnende dementie langer thuis te laten wonen
Wanneer:12 oktober 2018

De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen. Wanneer ouderen hun autonomie deels verliezen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie, is het belangrijk om te weten hoe hun mobiliteit en welzijn eruit ziet. Met die informatie kunnen ouderen en hun mantelzorgers de geschiktheid van hun leefomgeving in de gaten houden. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen start een door ZonMW gefinancierd onderzoek naar de leefomgeving van ouderen met beginnende dementie, dat hen en hun mantelzorgers in staat stellen om goede beslissingen te nemen over zelfstandig wonen.

Geograaf Arie Stoffelen: ‘Reizen is een mensenrecht geworden’
Wanneer:02 oktober 2018

Volgens geograaf Arie Stoffelen staan we nog maar aan het begin van massatoerisme. ‘Reizen is een soort van mensenrecht geworden.’

Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden
Wanneer:02 oktober 2018

De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels, prof. dr. Marleen Kamperman en dr. Ward Rauws zijn door een comité geselecteerd en zijn op maandagavond 1 oktober tijdens een ceremonie officieel geïnstalleerd.

Onderzoek naar waarom mensen op het platteland blijven wonen gefinancierd
Wanneer:02 oktober 2018

Tialda Haartsen heeft een beurs van ORA ontvangen voor STAYin(g)Rural. De Open Research Ara (ORA) call van NWO financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in sociale wetenschappen die plaatsvinden in ten minste twee verschillende landen. Dit project is een samenwerking met Aileen Stockdale van Queen's University, Belfast in Noord-Ierland en Annett Steinfuhrer van het Von Thunen Institute, Braunschweig in Duitsland.

Grensoverschrijdende fietsroutes kunnen grensregio’s samenbrengen
Wanneer:26 september 2018

Langeafstands fiets- en wandelroutes zijn populair onder toeristen. Routes die door meerdere landen lopen kunnen ervoor zorgen dat regio’s aan beide zijden van het traject met elkaar verbonden worden, ook als deze regio’s in verschillende landen liggen. Er blijven echter nog veel kansen onbenut, zegt dr. Arie Stoffelen van de Rijksuniversiteit Groningen in een paper dat deze week is gepubliceerd.

Speciale app brengt beleving Waddentoerist in kaart
Wanneer:01 augustus 2018

In opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen een app voor smartphones ontwikkeld die de beleving van mensen op de Waddenzee kan vastleggen. Deze app moet wetenschappers helpen om de motieven achter het gedrag van recreanten op de Waddenzee in kaart te brengen.

2018 AESOP Excellence in Teaching Award voor de Global Course on Institutional Design and Spatial Planning
Wanneer:16 juli 2018

Het doel van de prijs is om planologieopleidingen aan te moedigen om nieuwe onderwijstechnieken toe te passen om zo de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitvoeren van planologie te verbeteren.

In 2023 breedband voor alle Nederlanders - white paper 'Digitaal Platteland' beschikbaar
Wanneer:03 juli 2018

Vandaag publiceren onderzoekers dr. Koen Salemink en prof.dr. Dirk Strijker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen een white paper over hoe het verder moet met de digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland. Zij maken zich al jaren hard voor de beschikbaarheid van snel internet op het platteland.

Overstappen naar de e-bike? Betaalbaarheid en fietsbeleving belangrijker dan milieuwinst
Wanneer:25 juni 2018

De keuze om al dan niet een elektrische fiets aan te schaffen wordt vooral bepaald door overwegingen over de betaalbaarheid, het fietsplezier, de verwachte gezondheidswinst en het imago van de consument. Motieven zoals duurzaamheid of de (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang. Dat concludeert Paul Plazier in zijn proefschrift. Plazier promoveert op 5 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Helga de Valk benoemd tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Wanneer:15 juni 2018

Op 9 juni heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid insgestemd met de voordracht tot beneoeming van prof.dr. Helga de Valk tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoeming gaat in op 1 juli en geldt voor een periode van vier jaar.

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk voorzitter SER Noord-Nederland
Wanneer:14 juni 2018

Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen, is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. De adviesvragen in 2018 gaan over concrete acties om een aantal problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, flexibilisering van het onderwijs en sociaal ondernemerschap.

Nieuwe Double Degree Master en student uitwisseling met Renmin University of China
Wanneer:04 mei 2018

Op woensdag 3 mei is in China een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend door professor Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, en professor Liu Wei, de president van de Renmin University of China in Beijing. Met deze ondertekening is er een akkoord voor het starten van een gezamenlijk Double Degree master programma met de titel ‘Urban Governance within a Global Environment’.

Dr.ir. Taede Tillema benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie
Wanneer:01 mei 2018

Dr.ir. Taede Tillema is per 1 mei 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoelis ingesteld door deStichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen en wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bettina Bock in Wageningen benoemd tot persoonlijk hoogleraar
Wanneer:17 april 2018

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr.ir. Bettina Bock benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Rurale sociologie. Prof. Bock onderzoekt thema’s zoals het platteland in tijden van verstedelijking. De benoeming geldt per 1 februari 2018.

Fanny Janssen ontvangt prestigieuze Allianz European Demographer Award 2018
Wanneer:12 april 2018

De Allianz European Demographer Award eert excellent onderzoek op het gebied van bevolkingsonderzoek naar demografische veranderingen in Europa, gedaan door een onderzoeker in het beginstadium van zijn carrière en een onderzoeker in een verder gevorderd stadium.

Bettina van Hoven: onderzoekster zonder grenzen
Wanneer:10 april 2018

Grenzen hebben voor cultureel geograaf Bettina van Hoven weinig betekenis. Het liefst gaat ze erover heen. Want waar verschillende onderzoeksgebieden elkaar raken ontstaat de mooiste wetenschap. Van Hoven doet onder meer onderzoek voor en met senioren in de stad Groningen, waarbij de ouderen meebeslissen in het onderzoeksproces, maar ook zelf interviews doen.

Voor oudere nieuwsberichten zie het nieuwsarchief

printView this page in: English