Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Actueel

Helga de Valk benoemd tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Wanneer:15 juni 2018

Op 9 juni heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid insgestemd met de voordracht tot beneoeming van prof.dr. Helga de Valk tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoeming gaat in op 1 juli en geldt voor een periode van vier jaar.

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk voorzitter SER Noord-Nederland
Wanneer:14 juni 2018

Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen, is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. De adviesvragen in 2018 gaan over concrete acties om een aantal problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, flexibilisering van het onderwijs en sociaal ondernemerschap.

Nieuwe Double Degree Master en student uitwisseling met Renmin University of China
Wanneer:04 mei 2018

Op woensdag 3 mei is in China een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend door professor Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, en professor Liu Wei, de president van de Renmin University of China in Beijing. Met deze ondertekening is er een akkoord voor het starten van een gezamenlijk Double Degree master programma met de titel ‘Urban Governance within a Global Environment’.

Dr.ir. Taede Tillema benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie
Wanneer:01 mei 2018

Dr.ir. Taede Tillema is per 1 mei 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoelis ingesteld door deStichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen en wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bettina Bock in Wageningen benoemd tot persoonlijk hoogleraar
Wanneer:17 april 2018

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr.ir. Bettina Bock benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Rurale sociologie. Prof. Bock onderzoekt thema’s zoals het platteland in tijden van verstedelijking. De benoeming geldt per 1 februari 2018.

Fanny Janssen ontvangt prestigieuze Allianz European Demographer Award 2018
Wanneer:12 april 2018

De Allianz European Demographer Award eert excellent onderzoek op het gebied van bevolkingsonderzoek naar demografische veranderingen in Europa, gedaan door een onderzoeker in het beginstadium van zijn carrière en een onderzoeker in een verder gevorderd stadium.

Bettina van Hoven: onderzoekster zonder grenzen
Wanneer:10 april 2018

Grenzen hebben voor cultureel geograaf Bettina van Hoven weinig betekenis. Het liefst gaat ze erover heen. Want waar verschillende onderzoeksgebieden elkaar raken ontstaat de mooiste wetenschap. Van Hoven doet onder meer onderzoek voor en met senioren in de stad Groningen, waarbij de ouderen meebeslissen in het onderzoeksproces, maar ook zelf interviews doen.

Kunst kan dorp weerbaarder maken
Wanneer:20 maart 2018

Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in staat om samen te werken en bij te dragen aan hun gemeenschap, waardoor ze weerbaarder worden tegen de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Dat concludeert Gwenda van der Vaart. Zij promoveert op 26 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Research Master in Spatial Sciences krijgt topmasterpredicaat
Wanneer:08 maart 2018

In de vandaag verschenen resultaten van de Keuzegids Masteropleidingen scoren 17 masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen het label Topmaster. De Research Master in Spatial Sciences van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen scoorde 78 punten en is daarmee een van de Topmasters.

Bewoners blijven zich inzetten voor hun dorp, maar traditionele solidariteit staat onder druk
Wanneer:07 maart 2018

Joost Gieling onderzocht hoe bewoners met hun dorp verbonden zijn en hoe die binding samenhangt met de bereidheid om actief te worden in het dorp.

Onvoldoende gekwalificeerd personeel leidt tot schending mensenrechten bij mijnbouw
Wanneer:24 januari 2018

Grote infrastructuurprojecten, zoals mijnbouw of de aanleg van havens en spoorwegen, worden gekenmerkt door een groot risico op het schenden van mensenrechten. Lidewij van der Ploeg verbleef twee keer vijf maanden in Mozambique en onderzocht van binnenuit hoe twee multinationale mijnbouwondernemingen omgaan met deze risico’s bij gedwongen verhuizingen van lokale bevolkingsgroepen. De onderzochte bedrijven investeerden voorafgaand aan het project te weinig in medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het contact met de lokale gemeenschap, concludeert Van der Ploeg. Door onvoldoende scholing en ervaring van het personeel werden mensenrechten van omwonenden geschonden. De multinationals maakten pas serieus werk van het managen van mensenrechtenrisico’s nadat de grote impact van hun projecten voelbaar was en lokale bewoners aan de bel trokken.

Spatial Sciences joins research into Green Passenger Transport in Rural Areas
Wanneer:22 januari 2018

Researchers from the Faculty of Spatial Sciences in Groningen and a consortium of 12 other partners from across Europe are working on a project on green transport in rural areas. The G-PaTRA – Green Passenger Transport in Rural Areas – project, which will run until 2021, will be led by Robert Gordon University from Aberdeen, working in collaboration with partners from UK, the Netherlands, Denmark, Germany, Norway, and Belgium. The funding was awarded by the European Union Interreg North Sea Region programme to support its “green mobility” priority.

Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem
Wanneer:08 januari 2018

Over het promotieonderzoek van Jasper Heslinga naar de relatie tussen toerisme en landschapsbescherming

Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017
Wanneer:21 december 2017

De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.

Sluiting van dorpssupermarkt in krimpdorp Ulrum twee jaar na dato nog steeds betreurd: vooral als verlies van status en identiteit van het dorp
Wanneer:21 december 2017

Onderzoek van Joost Gieling MSc (postdoc culturele geografie) en Tialda Haartsen (professor rurale geografie) van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen laat zien hoe de inwoners van Ulrum terugkijken op het verdwijnen van de SPAR uit hun dorp, en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad.

Programme Design Mission of Faculty of Spatial Sciences (FSS) to Yantai, China 14-17 November
Wanneer:07 december 2017

Professor Oscar Couwenberg, Dean of the Faculty of Spatial Sciences (FSS) of the University of Groningen (UG), led a programme design mission to Yantai during 14-17 November 2017. The purpose of the mission was to design the framework of the Preparatory Programme and its follow-on Master Programme Environmental and Infrastructural Planning (EIP) for the University of Groningen Yantai (UGY). UGY is a joint initiative of the University of Groningen and China Agricultural University (CAU).

Voor oudere nieuwsberichten zie het nieuwsarchief

printOok beschikbaar in het: English