Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr.ir. T. Tillema: Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

Wanneer:di 26-02-2019 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren op zal richten binnen zijn leerstoel Transportgeografie.

In rurale gebieden, oftewel het ommeland, is de afstand tot veel dagelijkse voorzieningen beduidend groter dan in de stad. De grotere afstanden zorgen ervoor dat mensen afhankelijker zijn van de auto. Tegelijkertijd heeft het openbaar vervoer het moeilijk in het ommeland. Door de lage vervoersvraag rijden bussen hier minder vaak. Vooral bewoners voor wie de auto of fiets geen alternatief is kunnen hiervan hinder ondervinden.

Bijna 5 miljoen Nederlanders wonen buiten steden

Momenteel richt veel onderzoek naar mobiliteit- en leefbaarheidsproblemen zich op de stad. En dat is gek, omdat toch bijna 5 miljoen Nederlanders buiten steden wonen. Het onderzoek van Tillema zal bijdragen aan het inzicht in mobiliteit en de beleving van bereikbaarheid in gebieden daarbuiten. Daarnaast gaat hij onderzoek doen naar de rol van slimme en innovatie mobiliteitsoplossingen. Tillema: ‘Innovaties in transport, zoals zelfrijdende voertuigen, elektrische fietsen en ‘Mobility-as-a-Service’-concepten beïnvloeden de mobiliteit en de bereikbaarheid van zowel steden als gebieden daar buiten. Ook kunnen ze invloed hebben op de uiteindelijke ruimtelijke inrichting en daarmee op de plekken waar huishoudens en bedrijven hun activiteiten ondernemen.’

Over Taede Tillema

Taede Tillema is deskundig op het gebied van mobiliteit, infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening. Hij werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn werkzaamheden bij het KiM.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr.ir. T. Tillema
  • Titel: Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland
  • Leeropdracht: Transportgeografie
  • Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
Taede Tillema
Taede Tillema
printView this page in: English