Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

09 januari 2019
Proefschrift Sergi Trias Llimós
Proefschrift Sergi Trias Llimós

Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol in de waargenomen verschillen in sterftecijfers tussen Europese landen. Dat conludeert Sergi Trias Llimós.

Hij onderzocht langetermijnontwikkelingen in alcohol-gerelateerde sterfte in Europa en het effect daarvan op verschillen in totale sterfte. Daartoe analyseerde hij verschillen tussen landen, geslachten, kalenderjaren en geboortegeneraties met behulp van verschillende demografische en epidemiologische data en methoden.

Opvallend veel alcohol-gerelateerde sterfte in Oost-Europa

Trias Llimós toont aan dat alcohol-gerelateerde sterfteontwikkelingen sterk verschillen binnen Europa, met opvallend hoge alcohol-gerelateerde sterfteniveaus en onregelmatige trends onder Oost-Europese mannen. In landen met hoge alcohol-gerelateerde sterfte is recentelijk wel een geleidelijke daling van die sterfte opgetreden. Daarnaast verschillen landen wat betreft de geboortegeneraties met het hoogste risico op alcohol-gerelateerde sterfte. Deze belangrijke verschillen in alcohol-gerelateerde sterfte tussen landen, geslachten, generaties en verschillende perioden zijn deels te verklaren door verschillen in drinkculturen en sociaaleconomische omstandigheden, concludeert Trias Llimós.

Alcohol-gerelateerde sterfte had een substantieel effect op de totale sterfteniveaus in Europa en ontwikkelingen daarin over tijd, met name onder mannen in Oost-Europa. In 2012-2013 droeg alcohol-gerelateerde sterfte ongeveer 20% bij aan de verschillen in levensverwachting tussen Oost- en West-Europa en minstens 15% aan de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in Oost-Europese landen.

Alcoholprobleem op de agenda

Het alcoholprobleem in Europa verdient nadere aandacht in onze samenleving en onder beleidsmakers, blijkt uit de conclusies van Trias Llimós. Alcohol-gerelateerde gezondheidsinterventies kunnen niet alleen de totale gezondheidssituatie in Europa verbeteren maar ook de gezondheidsongelijkheden binnen Europa verminderen.

Meer informatie

Het onderzoek van Trias Llimós maakt deel uit van het Vidi-onderzoek ‘Future Mortality’ van prof.dr. Fanny Janssen, dat wordt gefinancierd door NWO.

Contact: Sergi Trias Llimós en Fanny Janssen

Bekijk ook dit videoportret waarin Janssen vertelt over haar onderzoek.

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 12:33
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 19 februari 2019

  Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

  Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel...

 • 29 januari 2019

  Sterfteprognose van het CBS geëvalueerd, gevalideerd en verbeterd

  De ontwikkeling van sterftecijfers is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als de verklarende factoren, onze kennis daarover en de methodologie van sterfteprognose. Daarom is flexibiliteit geboden bij zowel het maken van de sterfteprognose als...

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...