Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Onderzoek moet helpen ouderen met beginnende dementie langer thuis te laten wonen

12 oktober 2018
Ouderen op de fiets

De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen. Wanneer ouderen hun autonomie deels verliezen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie, is het belangrijk om te weten hoe hun mobiliteit en welzijn eruit ziet. Met die informatie kunnen ouderen en hun mantelzorgers de geschiktheid van hun leefomgeving in de gaten houden. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen start een door ZonMW gefinancierd onderzoek naar de leefomgeving van ouderen met beginnende dementie, dat hen en hun mantelzorgers in staat stellen om goede beslissingen te nemen over zelfstandig wonen.

Bij deze driejarige casestudy in Nederland, Zweden en Canada, wordt gebruik gemaakt van GPS-tracking, diepte-interviews, wandelinterviews, reisdagboeken en vragenlijsten. Betrokken partijen zijn onder andere ouderen met beginnende dementie, hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmakers en technologie ontwikkelaars.

Met de verzamelde gegevens over de woonomgeving van zelfstandig wonende ouderen met beginnende dementie, gericht op veranderingen in hun mobiliteit en gezondheid, wordt inzicht verkregen in hoe deze gegevens en kunnen worden ingezet om beslissingen te nemen over geschikte woonomgevingen.

Belangstellenden met beginnende dementie die mee willen doen aan dit onderzoek kunnen zich melden via de website

Meer informatie

Contactpersoon: dr. Louise Meijering
Website: www.rug.nl/woonomgeving-dementie
Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 12:01

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Serious game Voorzieningen-Wijs helpt krimpregio’s prioriteiten stellen

  De Voorzieningen-Wijzer is een analoge serious game in de vorm van een spelbord op een tafel, met verschillende discussie-onderdelen rondom een topografische kaart van de specifieke casus. Zes tot tien deelnemers - werkelijke stakeholders met verschillende...

 • 12 maart 2019

  Eenzaam maar niet zielig

  Omderzoek naar eenzaamheid onder ouderen in Garmerwolde

 • 19 februari 2019

  Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

  Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel...